Analýza smluovy CETA bude k dispozici v druhé polovině října

ceta_cover_web_small-320x213V souvislosti s kampaní proti smlouvám TTIP a CETA připravuje Ekumenická akademie (EA) českou verzi mezinárodní analýzy smlouy CETA. Ta bude doplňovat publikaci, kterou EA vydala loni na podzim, a která se zabývala smlouvou TTIP.

Smlouva CETA je starší sestrou TTIP a na rozdíl od ní, je text celé dohohy k dispozici. Analýza se tak opírá o komplexní čtení celé úmluvy. Výsledky jsou právě proto mnohem závežnější.

Publikaci si můžete objednat na alternativy@ekumakad.cz

Středa 14.9. (Praha): Sexismus a systém: Rebelčin (i rebelův) průvodce osvobozením žen

sexismus_prahaŘíkají nám, že ženy si jsou nyní s muži rovny a už nezbylo nic, za co bychom měli bojovat. Samozřejmě, životy žen prošly ve 20. století proměnou. Ale zatímco jen menšina žen dosahuje vysokopříjmových pozic, většina jich vydělává stále méně než muži a přitom na nich leží zodpovědnost za většinu práce v domácnosti. Komercializace sexismu dosahuje nových úrovní.

Na akci vystoupí:
Hana Kuncová
Judita Císařová
Jiří Feryna a Tereza Zvolská

Autonomní sociální centrum Klinika
Jeseniova 60, Praha
Začátek v 18h

Debata: Migrace a alternativy (30.11. – 2.12., Praha, Liberec, Ostrava)

Migrace je veřejností i evropskými elitami vnímána zejména jako ohrožení našeho Evropského prostoru. Z tohoto základu pak vyplývají restriktivní migrační politiky stavějící zejména na ochraně hranic. Existují vůči tomuto dominantního pohledu nějaké radikální alternativy usilující o víc než jen lepší a rádoby spravedlivější správu hranic?

Naše pozvání přijal analytik Ústavu mezinárodních vztahů a zároveň aktivista Jan Blažek. Ve svém úvodním slově představí radikální alternativy k přístupu k migrační krizi.

Těšit se na debatu budeme zde:

Praha
Pondělí 30.11.
Klub techniků, Novotného lávka 5, místnost 414
18h

Liberec
Úterý, 1.12.
Pivní bar Azyl (zadní sál), Široká 302, Liberec
19h

Ostrava
Středa, 2.12.
Kavárna nakladatelství Academia, Zámecká 2 (vchod z Masarykova nám.), Ostrava
17h 

0219_EA_PSA_Migrace a Alternativy_A3_Praha0219_EA_PSA_Migrace a Alternativy_A3_Liberec
0219_EA_PSA_Migrace a Alternativy_A3_Ostrava

John Hilary: Transatlantické investiční a obchodní partnerství (TTIP)

0220_EA_PSA_brozura_TTIP_Hilary_160x220-1-1John Hilary je výkonným ředitelem organizace War on Want. Již přes dvacet let se ve svých publikacích zabývá širokou řadou témat z oblasti obchodu a investic a v roce 2013 byl jmenován čestným profesorem Institutu pro politiku a mezinárodní vztahy při Univerzitě v Nottinghamu. Jeho novou knihu, The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next, vydalo nakladatelství Pluto Press v říjnu 2013.
 
TTIP je třeba chápat nikoli jako smlouvu mezi dvěma konkurujícími si obchodními partnery, ale jako útok na společnost v Evropě a USA, vedený snahou nadnárodních korporací odstranit regulatorní překážky pro své aktivity na obou stranách Atlantiku.
 
Obsah
Shrnutí
Předmluva z roku 2015
1. Co je TTIP?
2. Netransparentní, nedemokratická
3. „Dlouhodobé a podstatné“ ohrožení pracovních míst
4. Deregulace bezpečnosti potravin
5. Omezení ochrany životního prostředí
6. Útok na veřejné služby
7. Ohrožení osobního soukromí
8. ISDS: hrozba pro demokracii
9. Rostoucí odpor
10. Další informace

Brožura je ke stažení zde

Výzvy a rizika chystané smlouvy TTIP (Brno, 11.11.)

Středa 11.listopadu 2015, 18.45 – 20.15h, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, učebna U23

0216_EA_PSA_TTIP_Hilary_A3-2Chystaná úmluva TTIP mezi EU a USA aktivizuje běžné Evropany. Přes tři miliony podpisů na petici žádající zastavení vyjednávání, statisíce lidí demonstrujících proti „Listině privilegií korporací“ v Berlíně a dalších evropských městech před pár dny napovídají, že jsme u historického počinu. Není jisté, zda se TTIP prosadí, a už vůbec ne v jaké podobě (jednání jsou velmi netransparentní). Je ale jisté, že lidé v EU umí vnímat, co je nebezpečné pro jejich práva, svobody i životní prostředí.
V ČR se na rozdíl od (související) úmluvy ACTA téma TTIP dostává do veřejné debaty jen pomalu, mimo jiné i díky médiím hlavního proudu, která jsou v informování velmi úsporná. Přednáška Johna Hilaryho z britské organizace War on Want vedoucí proti TTIP úspěšnou kampaň , je možnost dozvědět se více jak o vyjednávání TTIP, tak o práci ojedinělé nevládní organizace na kampani proti této úmluvě.
John Hilary je výkonný ředitel jedné z nejúspěšnějších a nejradikálnějších britských nevládních organizací typu „charity“, War on Want. Na setkání s ním se kromě tématu TTIP lze seznámit s činností War on Want, které může nabídnout zajímavé srovnání s přístupem jiných velkých charit jako Oxfam či prací českých nevládních organizací tohoto typu.
John je autorem knihy „Poverty of Capitalism“, která se zabývá selháváním současného systému, růstem alternativních a emancipačních hnutí po celém světě i kritikou velkých nevládních organizací, které dle něj „ztratily schopnost politické analýzy, ambice měnit věci i radikální duši“.
John Hilary je výborný řečník s jasnými postoji nešetřícími současný ekonomický systém. Příležitost vyslechnout si jeho analýzu vyjednávané úmluvy TTIP je v ČR ojedinělá možnost.

Mezinárodní konference: TTIP a Střední a Východní Eropa (10.11.)

Úterý 10. listopadu, Hotel Amarilis, Konfereční sál A, Štěpánská 18, Praha

Dojednávaná smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství je jednou z klíčových dohod, která ovlivní obchod, pracovní podmínky, životní prostředí, zkrátka celé spektrum věcí, týkající se kvality života. Pochybnosti nad její transparentností ale vyvolávají řadu otázek. Jaké mohou být dopady TTIP na země Střední a Východní Evropy? Ke smlouvě obecně a jednotlivým zemím zvlášť přijdou diskutovat zástupci širokého spektra organizací, kteří zároveň budou reprezentovat jednotlivé země.

Konference bude probíhat česko-anglicky, tlumočení zajištěno.

9.30-10.00h     Registrace účastníků

10.00h – 10.15h Zahájení konference a úvodní slovo, Jan Májíček (Ekumenická akademie)

10.15 – 12.00h    Co je v sázce s TTIP, John Hillary (War on Want, UK)

12.00 – 13.30h    Oběd

12.30 – 14.00h    TTIP a Střední Evropa

Beata Novomeská, Priama demokracia, Slovensko
Györgyi Újszászi,  Védegylet Egyesület, Maďarsko
Roland Zazrycki, Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Polsko
Jiří Šteg, Platforma Stop TTIP, Česká Republika

14.00 – 14.30h    Přestávka

14.30 – 16.00h    TTIP and Východní Evropa

Andrej Gnezda, Stop TTIP platform, Slovinsko
Dean Derezic, Zaustavimo TTIP, Chorvatsko
Mădălina Enache, Terra Mileniul III, Rumunsko

16.00 – 17.30    Argumenty proti TTIP

Regulatorní spolupráce, Petra Němcová, analytička
ISDS a systém mezinárodní spolupráce, Pavel Buršík, Iuridicum Remedium
Víte, co jíte? TTIP a produkce potravin, Tomáš Uhnák (gastrožurnalista)

17.30 – 18-00h   Závěr

Registrovat na konferenic se můžete do pátku 6.11.  zde

Migrace a Evropa: Debaty od 19. do 21.10. (Praha, Ostrava, České Budějovice)

Na migraci se tentokráte podíváme z evropské perspektivy. Jak Evropa přistupuje k lidem, kteří sem přicházejí? Jaké má nástroje a jak by měla vystupovat při řešení migrační krize? A jaká je její současná role v migrační krizi? Na tyto i další otázky budeme společně hedat odpovědi.

Vystoupí:

Tomáš Jungwirth, Analytik Asociace pro mezinárodní otázky a spoluzakladatel iniciativy Česko vítá uprchlíky
Ondřej Klípa, Etnolog působící na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu a spolupracovník portálu migraceonline.cz

Pondělí 19.10.
18h, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha

Úterý 20.10.
17h, Kavárna nakladatelství Academia, Zámecká 2 (vchod z Masarykova nám.), Ostrava

Středa 21.10.
18h, Shisha Bar, salonek, Česká 30, České Budějovice

Plakáty ke stažení ve formátu PDF: Praha, Ostrava, České Budějovice

0216_EA_PSA_Migrace a Evropa_A3_Praha 0216_EA_PSA_Migrace a Evropa_A3_Ostrava0216_EA_PSA_Migrace a Evropa_A3_CBudejovice

Mezinárodní klimatická konference: Lokální a globální udržitelnost (26.10.)

Téma klimatu a udržitelnosti jsou spolu bezprostředně spjaty. Na této mezinárodní konferenci se budue snažit odpovídat na otázky spojené s lokálními i globálními výzvami, které před námi v tomto ohledu stojí. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Tlumočení zajištěno. Kvůli omezenému počtu míst se prosím zaregistrujte zde.

Konference se uskuteční v podnělí 26.listopadu, na Novotného lávce 5, v místnosti 417.

Program:

9:30 – 10:00
prezentace a ranní káva/presentation and morning coffee

10:00 -10:10

Tomáš Tožička: úvodní slovo a moderace/Introduction and moderation

10:10 -11:25
Jan Foff: Země nemá anti-entropickou strategii/ Earth has not an anti-entropic strategy
Milan Smrž: Čeká nás kolaps a jakou dynamiku můžeme přepokládat?/ Shall we face collapse and what dynamics can we expect?
Christian Kerschner: Peak- Oil a jeho kvalitativní a kvantitativní dimenze/ Peak- Oil and its quality and quantity dimension

11:25 – 12:40
llona Švihlíková: Kapitalismus a udržitelnost/Capitalism and sustainability
Martin Zahradník: Sociální kapitál a síťová spolupráce v  případech místního udržitelného rozvoje/ Social Capital and Networking in Local Sustainable Development Cases
Michael Hauser: Ekologie, komunismus – šťastné manželství civilizace a přírody/Ecology, communism – happy marriage of civilisation and nature

12:40 – 13:20
přestávka na občerstvení/coffee break, snack

13:20 – 14:35
Martin Huth: Proměna dopravy zdola. Darmstadt jako příklad/ Mobility transition – Bottom up. Darmstadt as an example
Emil Underberg: Ozeleňování pouští – příspěvek k problému migrace?/ Desert greening – contribution to migrant problems?
Zbyněk Fiala: Model lokální ekonomiky podle Johna Boika/ Local economy model according to John Boik

14:35 – 15:50
Naďa Johanisová: Solidární ekonomika jako cesta k udržitelnosti – případ České republiky/ Solidarity economy as a path to sustainability – the case of the Czech Republic
Martin Zíka: Úskalí při zavádění místních ekonomik v hospodářsky znevýhodněných regionech Difficulties in the implementation of local economies in economically disadvantaged regions
Jiří Zemánek: Masová turistika vs. poutnictví/Mass tourism vs. pilgrimage

plakát s programem ke stazření ZDE

0216_EA_PSA_KlimaKonference_sml

Migrace a Česká republika: Debaty od 30.9. do 2.10. (Praha, Ostrava, Brno)

0209_EA_PSA_Migrace_A3_Stránka_1Migrace do Evropy se týká také České republiky. Na rozdíl od mainstreamových medií a politiků se podíváme na vztah migrace a ČR kriticky a budeme zdůrazňovat alternativní pohled na problém. Jakým výzvám ČR skutečně čelí? Jak by se měla k migraci postavit? Co může udělat sama a co ve spolupráci s dalšími státy EU?

Středa 30.9.  PRAHA

18h, Klub techniků, Novotného lávka 5, místnost 318

Pavel Čižinský – advokát a lidskoprávní aktivista
Adriana Qubaia – výzkumná pracovnice Středoevropské univerzity v Budapešti
Petra Ezzeddine – Antropoložka působící na Fakultě humanitních studií

Čtvrtek 1.10. OSTRAVA

17h, Kavárna nakladatelství Academia, Zámecká 2 (vchod z Masarykova nám.), Ostrava

Kristýna Andrlová –  pracovnice Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
Elena Tulupova – Koordinátorka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s.

Pátek 2.10. BRNO

18h, Kancelář veřejného ochránce práva, Údolní 39, Brno

Lenka Šafránková – pracovnice neziskové organizace Nesehnutí
Elena Tulupova – Koordinátorka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s.

Plakát A3 Praha

Plakát A3 Ostrava

Plakát A3 Brno

 

TTIP a práva zaměstnanců (Praha, Brno, Ostrava)

Mzdy a pracovní podmínky jsou rovněž jednou z oblastí, které má ovlivnit TTIP. Bude to vliv směrem k větší stabilitě a vyšší úrovni pracovních míst, nebo se máme obávat posílení prekarizace, flexibilizace a snížení ochrany práv zaměstnanců? O dopadech TTIP na pracovní podmínky přijede promluvit Michel Cermak z belgické orgnaizace CNCD (Národního centra pro rozvojovou spolupráci). Přednáška bude v angličtině s překladem do češtiny.

Praha, pondělí 1.6.
od 18, Novotného lávka 5, místnost 318, Klub techniků

Brno, úterý 2.6.
od 18, Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Ostrava, středa 3.6.
od 18h, Literární kavárna nakladatelství Academie, Zámecká
2 (vchod z Masarykova nám.)

1 2 3 4