Daňový systém v České republice a jeho možné alternativy – konference 27.2.2014 – Praha

Pražská škola alternativ Vás za podpory Nadace Rosy Luxemburgové zve na konferenci s názvem „Daňový systém v České republice a jeho možné alternativy“

V České republice se v posledním desetiletí vedly o otázku daní a zdaňování skutečné politické bitvy. Pravicové strany uspěly se snahou zavést tzv. rovnou daň, zrušit dědickou daň a další daně a zároveň zásadně zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH). Všechna tato opatření zasáhla zejména nízkopříjmové skupiny obyvatel a byla přivítána těmi bohatými. Po volbách v říjnu 2013 nejsou strany levice schopny dosáhnout zásadních změn. Proto cítíme potřebu podpořit širší politickou debatu o otázce daní a zdaňování. Tato konference i připravovaná publikace by měly k této debatě přispět.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, přihlaste se prosím do 20. února promocí tohoto formuláře:https://docs.google.com/forms/d/15LA72hamXMJxZqtGI36GKaqwHuZBFpAHY_VDbkUpVLs/viewform

Kompletní program ke stažení zde >>

Adresa: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Nepodmíněný základní příjem

Nepodminěný základní příjem_Stránka_01Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je významnou ideou, jejíž zavedení do praxe by mohlo pozitivně změnit život mnoha lidem. Není proto divu, že vyvolává velké diskuse, a to nejen mezi jejími zastánci a odpůrci, ale také mezi jednotlivými zastánci. Zastánci si totiž chtějí ujasnit klady a důležitost základního příjmu pro mnoho skupin osob. Této diskusi přispívá také tato publikace, jejímž cílem je zprostředkovat inspirativní debatu o nepodmíněném základním příjmu českému čtenáři.

Prvním zde otištěným textem je článek Nepodmíněný základní příjem, který otevírá a přibližuje téma nepodmíněného základního příjmu a objasňuje jeho místo v současné kampani Iniciativy evropských občanů (www.vseobecnyzakladniprijem.cz, www.basicincome2013.eu/ubi/cs). Poté následují Nejčastější otázky, které jsou obvyklým předmětem rozhovorů v současné kampani. Předkládáme zde odpovědi, které byly vypracovány jako společné mezinárodní stanovisko „Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem“. Pro čtenáře, kteří mají o téma větší zájem, je připravena Diskuse o nepodmíněném základním příjmu, které nejčastěji kladené otázky rozvíjí z různých hledisek a pokouší se vyrovnat s různými námitkami proti základnímu příjmu.

Následující článek Nepodmíněný základní příjem ocení práci těch, kteří pečují, se věnuje tématu základního příjmu z hlediska pečujících osob, z nichž většinu tvoří ženy. Základní příjem je zde tedy objasněn jako dávka, která pomáhá zlepšit především nelehké postavení žen. Text Evropská občanská iniciativa potom z hlediska práva objasňuje, jak je tato iniciativa za nepodmíněný základní příjem v České republice a Evropské unii právně zakotvena a v jakém právním prostoru se pohybuje.

Poslední text Je základní příjem smysluplný jako celosvětový projekt? překračuje rámec národního státu i Evropské unie a ukazuje možnosti uplatnění nepodmíněného základního příjmu v globálním měřítku. Doufáme, že tato brožura pomůže záměrům „Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem“ především tím, že usnadní českému čtenáři orientaci v názorech o základním příjmu, ukáže mu jeho klady i problémy a pomůže mu v jeho rozhodování ve věci zavedení základního příjmu v České republice, v Evropské unii i jinde ve světě. Publikace vychází jako součást aktivit Pražské školy alternativ, která při příležitosti kampaně Iniciativy pořádá v tomto semestru celou sérii konferencí, jež jsou věnovány jak různých stránkám nepodmíněného základního příjmu obecně, tak i kampani za jeho zavedení.

Brožura ke stažení ve formátu PDF