Konference: Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu

Na konferenci budeme diskutovat řadu témat souvisejících s ochranou klimatu, a to z lokálního, evropského i globálního pohledu. Z obecnější roviny ochrany klimatu se posuneme ke konkrétním politickým přístupům, k následkům způsobeným špatnou ochranou klimatu a k dopadům, které to má na sociální situaci občanů. Dostaneme se také k odvráceným stránkám „zelené ekonomiky“ a k řadě dalších témat, které s ochranou klimatu v současné době rezonují.

Termín:    pondělí 8. prosince 2014

Místo:       Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Moderuje: Tomáš Tožička (Educon) a Jiří Silný (Ekumenická akademie)

Program v PDF

Program:

09.00 – 09.30      Prezence

09.30 – 09.45      Úvodní slovo

09.45 – 10.45      1. blok: Ochrana klimatu

  1. a) Klima a veřejná diskuze (Barbora Urbanová, Klimatická koalice)
  2. b) Evropská dimenze ochrany klimatu (TBC)

10.45 – 11.15      Přestávka na kávu

11.15 – 12.15      2. blok: Klima a životní prostředí

  1. a) Britská inspirace pro Česko: Zákon o snižování závislosti na fosilních palivech (Martin Mikeska, Hnutí Duha)
  2. b) Česká republika a otázky ochrany klimatu (Greenpeace)

12.15 – 13.30      Přestávka na oběd

13.30 – 14.30      3. blok: Klima a ekonomika

  1. a) Současný stav a další vývoj Energiewende (Milan Šimoník, energetická sekce Strany zelených)
  2. b) Green economy (Milan Smrž, Eurosolar)

14.30 – 15.30      4. blok: Klima a společnost

  1. a) K problému biofilního obratu kultury (Josef Šmajs, Masarykova univerzita)
  2. b) Klimatická změna, věda a společnost v České republice (Alice Dvorská, Centrum výzkumu globální změny AV ČR)

15.30 – 16:00      Diskuze a závěrečné slovo

Konference Klima a politika je součástí projektu, který podporuje Nadace Rosy Luxemburgové. Téma ochrany klimatu přináší mnohé střety a konflikty na politickém a ekonomickém poli. Pomocí semináře, odborné konference a sborníku bychom rádi vytvořili prostor a příležitost pro politiky, akademiky a zástupce občanské společnosti, sdílet dosavadní zkušenosti a přístupy, najít společnou řeč a spojit síly v dalším postupu směřujícímu k ochraně klimatu na Zemi. Více na www.ekumakad.cz.

Přihlášky: Dagmar Trkalová, dagmar.trkalova@educon.cz, 602 308 070

Debata: Co je zač TTIP?

Nová smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství je zásadní dokument. Někdy je označován jako ACTA č. 2. Má sjednotit obchodní standardy mezi zeměmi EU a USA. To sebou nese řadu problémů a možných ohrožení bezpečnosti obyvatel, stejně jako suverenity států. Navíc by tato smlouva dále posílila chudobu v zemích tzv. globálního jihu.
O možných rizicích TTIP přijde hovořit ekonomka Ilona Švihlíková a analytik Institutu globální odpovědnosti z Polska Marcin Wojtalik.
Debata se uskuteční v úterý 25. listopadu, od 19h, kavárna klubu Cross, Plynární 1096/23, Praha a druhá se uskuteční ve středu 26. listopadu v prostorách Praha/4AM, Husova 18, Brno.
Debata v Praze bude probíhat česko-anglicky, tlumočení zajištěno. Brněnská debata bude probíhat anglicky.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/362683973905767/

0160_EA_PSA_TTIP_A3_Brno 0160_EA_PSA_TTIP_A3_Praha

Plakát ve formátu PDF