TTIP a práva zaměstnanců (Praha, Brno, Ostrava)

Mzdy a pracovní podmínky jsou rovněž jednou z oblastí, které má ovlivnit TTIP. Bude to vliv směrem k větší stabilitě a vyšší úrovni pracovních míst, nebo se máme obávat posílení prekarizace, flexibilizace a snížení ochrany práv zaměstnanců? O dopadech TTIP na pracovní podmínky přijede promluvit Michel Cermak z belgické orgnaizace CNCD (Národního centra pro rozvojovou spolupráci). Přednáška bude v angličtině s překladem do češtiny.

Praha, pondělí 1.6.
od 18, Novotného lávka 5, místnost 318, Klub techniků

Brno, úterý 2.6.
od 18, Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Ostrava, středa 3.6.
od 18h, Literární kavárna nakladatelství Academie, Zámecká
2 (vchod z Masarykova nám.)

Lokální iniciativy jako rovnováha/protipól globalizace

0190_EA_PSA_KulatyStul-klima_A3Pondělí 25.5.

9:30 příchod a registrace

10:00 Úvodní slovo: Tomáš Tožička

10:20 Václav Exner: Možnosti občanů v ČR ovlivnit veřejné rozpočty

Kdy pomůže participativní rozpočtování?

10:40 Milan Smrž: Jak změnit postoj veřejnosti ke klimatické změně?

Disproporce mezi vědeckým a obecným vnímáním globální klimatické změny. Návrh lokálních a globálních aktivit.

11:00 Jiří Guth: Borovanské jistoty, pokusy a omyly

Praktické komunitní aktivity v souvislostech.

11:20 Anežka Hradilková PRALETS – místní výměnný systém pro Prahu

Malá akční skupina rozjela v Praze úspěšně lokální výměnný obchod.

11:40 Josef Úlehla: Valeč žádoucí k bydlení a návštěvě
Dříve barokní městečko, nyní zakletá obec v Sudetech. Opodstatněná naděje na probuzení.

12:00 Milan Kazda: Energeticky nezávislá obec Kněžice

Po obnovitelných energetických zdrojích plánuje první česká obnovitelná obec vlastní elektrickou síť.

12:20 Přestávka na drobné občerstvení

13:00 Kulatý stůl

  • Lze definovat nezbytné podmínky pro vznik lokálních aktivit?
  • Lze současné zkušenosti zobecnit?
  • Doporučení pro vznik lokálních aktivit
  • Co dalšího by se ještě mohlo v této oblasti realizovat?
  • Existují současné legislativní bariery, co udělat pro jejich odstranění?

14:00 Závěr

Moderuje a úvodní slovo má Tomáš Tožička

TTIP a posílení moci korporací

0190_EA_PSA_TTIP_A3_Ostrava
Smlouva TTIP není obyčejnou obchodní smlouvou. Jejím přijetím se mohou
zásadně změnit mocenské poměry mezi nadnárodními korporacemi a státy,
resp. občany. V sázce není tedy nic menšího než sama demokracie, která
je stále více proměňována tak, aby sloužila logice zisku. O TTIP a
korporacích přijede promluvilt Nelly Grotefendt z Forum Umwelt und
Entwicklung z Berlína.

Ostrava
úterý 12.5.
Kavárna knihkupectví Accademia
Zámecká 2
od 18h

Praha
středa 13.5.
Klub techniků Novotného lávka 2, místnost 318
od 18h