Mezinárodní konference: TTIP a Střední a Východní Eropa (10.11.)

Úterý 10. listopadu, Hotel Amarilis, Konfereční sál A, Štěpánská 18, Praha

Dojednávaná smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství je jednou z klíčových dohod, která ovlivní obchod, pracovní podmínky, životní prostředí, zkrátka celé spektrum věcí, týkající se kvality života. Pochybnosti nad její transparentností ale vyvolávají řadu otázek. Jaké mohou být dopady TTIP na země Střední a Východní Evropy? Ke smlouvě obecně a jednotlivým zemím zvlášť přijdou diskutovat zástupci širokého spektra organizací, kteří zároveň budou reprezentovat jednotlivé země.

Konference bude probíhat česko-anglicky, tlumočení zajištěno.

9.30-10.00h     Registrace účastníků

10.00h – 10.15h Zahájení konference a úvodní slovo, Jan Májíček (Ekumenická akademie)

10.15 – 12.00h    Co je v sázce s TTIP, John Hillary (War on Want, UK)

12.00 – 13.30h    Oběd

12.30 – 14.00h    TTIP a Střední Evropa

Beata Novomeská, Priama demokracia, Slovensko
Györgyi Újszászi,  Védegylet Egyesület, Maďarsko
Roland Zazrycki, Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Polsko
Jiří Šteg, Platforma Stop TTIP, Česká Republika

14.00 – 14.30h    Přestávka

14.30 – 16.00h    TTIP and Východní Evropa

Andrej Gnezda, Stop TTIP platform, Slovinsko
Dean Derezic, Zaustavimo TTIP, Chorvatsko
Mădălina Enache, Terra Mileniul III, Rumunsko

16.00 – 17.30    Argumenty proti TTIP

Regulatorní spolupráce, Petra Němcová, analytička
ISDS a systém mezinárodní spolupráce, Pavel Buršík, Iuridicum Remedium
Víte, co jíte? TTIP a produkce potravin, Tomáš Uhnák (gastrožurnalista)

17.30 – 18-00h   Závěr

Registrovat na konferenic se můžete do pátku 6.11.  zde

Migrace a Evropa: Debaty od 19. do 21.10. (Praha, Ostrava, České Budějovice)

Na migraci se tentokráte podíváme z evropské perspektivy. Jak Evropa přistupuje k lidem, kteří sem přicházejí? Jaké má nástroje a jak by měla vystupovat při řešení migrační krize? A jaká je její současná role v migrační krizi? Na tyto i další otázky budeme společně hedat odpovědi.

Vystoupí:

Tomáš Jungwirth, Analytik Asociace pro mezinárodní otázky a spoluzakladatel iniciativy Česko vítá uprchlíky
Ondřej Klípa, Etnolog působící na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu a spolupracovník portálu migraceonline.cz

Pondělí 19.10.
18h, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha

Úterý 20.10.
17h, Kavárna nakladatelství Academia, Zámecká 2 (vchod z Masarykova nám.), Ostrava

Středa 21.10.
18h, Shisha Bar, salonek, Česká 30, České Budějovice

Plakáty ke stažení ve formátu PDF: Praha, Ostrava, České Budějovice

0216_EA_PSA_Migrace a Evropa_A3_Praha 0216_EA_PSA_Migrace a Evropa_A3_Ostrava0216_EA_PSA_Migrace a Evropa_A3_CBudejovice

Mezinárodní klimatická konference: Lokální a globální udržitelnost (26.10.)

Téma klimatu a udržitelnosti jsou spolu bezprostředně spjaty. Na této mezinárodní konferenci se budue snažit odpovídat na otázky spojené s lokálními i globálními výzvami, které před námi v tomto ohledu stojí. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Tlumočení zajištěno. Kvůli omezenému počtu míst se prosím zaregistrujte zde.

Konference se uskuteční v podnělí 26.listopadu, na Novotného lávce 5, v místnosti 417.

Program:

9:30 – 10:00
prezentace a ranní káva/presentation and morning coffee

10:00 -10:10

Tomáš Tožička: úvodní slovo a moderace/Introduction and moderation

10:10 -11:25
Jan Foff: Země nemá anti-entropickou strategii/ Earth has not an anti-entropic strategy
Milan Smrž: Čeká nás kolaps a jakou dynamiku můžeme přepokládat?/ Shall we face collapse and what dynamics can we expect?
Christian Kerschner: Peak- Oil a jeho kvalitativní a kvantitativní dimenze/ Peak- Oil and its quality and quantity dimension

11:25 – 12:40
llona Švihlíková: Kapitalismus a udržitelnost/Capitalism and sustainability
Martin Zahradník: Sociální kapitál a síťová spolupráce v  případech místního udržitelného rozvoje/ Social Capital and Networking in Local Sustainable Development Cases
Michael Hauser: Ekologie, komunismus – šťastné manželství civilizace a přírody/Ecology, communism – happy marriage of civilisation and nature

12:40 – 13:20
přestávka na občerstvení/coffee break, snack

13:20 – 14:35
Martin Huth: Proměna dopravy zdola. Darmstadt jako příklad/ Mobility transition – Bottom up. Darmstadt as an example
Emil Underberg: Ozeleňování pouští – příspěvek k problému migrace?/ Desert greening – contribution to migrant problems?
Zbyněk Fiala: Model lokální ekonomiky podle Johna Boika/ Local economy model according to John Boik

14:35 – 15:50
Naďa Johanisová: Solidární ekonomika jako cesta k udržitelnosti – případ České republiky/ Solidarity economy as a path to sustainability – the case of the Czech Republic
Martin Zíka: Úskalí při zavádění místních ekonomik v hospodářsky znevýhodněných regionech Difficulties in the implementation of local economies in economically disadvantaged regions
Jiří Zemánek: Masová turistika vs. poutnictví/Mass tourism vs. pilgrimage

plakát s programem ke stazření ZDE

0216_EA_PSA_KlimaKonference_sml