Radikální ekologie: legalita nebo legitimita?

Představení knihy Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989 a beseda s jejím autorem Arnoštem Novákem a zástupkyní hnutí Limity jsme my.
Kniha bude na místě k zakoupení, část výtěžku bude věnována na organizaci Klimakemp 2018.

FF UP
třída Svobody 26, Olomouc
místnost 3.24

Kniha Tmavozelený svět mapuje radikální část environmentálního hnutí V ČR a jeho vývoj. Od zakladatelů, kteří započali hledání alternativ k systému založenému na růstu, penězích a konzumu, až k údržbářům tohoto systému, od občanské neposlušnosti k lobbování, z ulic a lesů do kanceláří k papírům. Ilustruje, jak hnutí upouštělo od přímých akcí a občanské neposlušnosti a přestávalo být kritikem směřování společnosti.

Budeme se ptát: Jaká je politická imaginace radikálně ekologických aktivistů? Představovali vizionáře, vynálezce, kteří přinášeli nové ideje, argumenty, představy, sociální vztahy a způsoby jednání? Zpochybňovali transformaci společnosti v liberálně-demokratický kapitalismus, postavený na hodnotách a praktikách, jako byl ekonomický růst, ovládání přírody či prohlubující se nerovnosti? Přinášeli místo toho jiné pohledy a ideje?

Arnošt Novák je sociolog a kulturní ekolog, působí na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK. Zabývá se environmentální a urbánní problematikou ve vztahu k sociální spravedlnosti. Svou odbornou činnost propojuje s autonomní politickou praxí – mj. je aktivním členem kolektivu sociálního autonomního centra Klinika v Praze.

Limity jsme my je otevřené občanské hnutí proti těžbě a spalování uhlí zdola. Vznikli v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách. Pokračující těžba a spalování uhlí dnes neohrožují jen domovy a zdraví Severočechů. Jsou jednou z bezprostředních příčin změn klimatu. Hnutí Limity jsme my se proto zapojuje do globálního úsilí o férové řešení změn klimatu a budoucnost bez špinavých fosilních paliv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *