Sborník ŠA č. 14 – Dluhy: Strašidlo domácností i států

V září 2018 jsme si připomněli 10 let od začátku finanční krize v roce 2008 mezinárodní konferencí s názvem Dluhy – strašidlo domácností i států.
Tématem mezinárodní konference, jak již název napovídá, byly dluhy – a to jak extrémní zadlužení českých domácností, tak také dluhy států. Obě roviny spolu totiž souvisí, vedou k podřízenosti dlužníka silám, které jsou často mimo jeho kontrolu a zbavují ho tak svobody.
Na konferenci byla prezentována aktuální čísla z České republiky i zahraničí, dluhy jsme zkoumali nejen jako ekonomický, ale také sociální fenomén. Tento sborník přináší výběr z příspěvků, které na ní zazněly.
Miluš Kotišová si ve svém příspěvku klade otázku, jak jsme se dostali od léta milosti Starého zákona k systému, kdy dluh a peníze jsou spojené nádoby. Ekonomka Ilona Švihlíková se ve svém příspěvku věnuje tématu ekonomické krize, co ji vyvolalo, co po ní následovalo a proč stále chybí řešení příčin krize. Náš zahraniční host Jürgen Kaiser z nevládní organizace erlassjahr.de (německá kampaň za oddlužení) představuje problém zhoršující se situace suverénních dluhů – zvyšující se zadlužení států se už netýká jen nejchudších rozvojových zemí a dluhová krize je opět tu. Představuje také požadavky kampaně za oddlužení a navrhovaná
řešení. Tomáš Tožička se věnuje rozvojové spolupráci České republiky, její roli jakožto věřitele rozvojových zemí a otázce, proč ČR z nových členských zemí EU v rámci oddlužovacích iniciativ odpustila nejméně. Radek Hábl na závěr představuje obrovský problém zadlužení českých domácností a exekucí, který se podařilo zviditelnit díky projektu Mapa exekucí. Konkrétní
kroky, které by předluženým obyvatelům naší země pomohly, tu jsou, ale jak je prosadit?
Přejeme inspirativní čtení, pokud Vás téma zaujalo, sledujte další aktivity Ekumenické akademie.

Karolína Silná, ředitelka Ekumenické akademie

Obsah:

Úvod
Karolína Silná

Dluhy a peníze jsou spojené nádoby.
Miluš Kotišová

Deset let od Velké recese. Co se stalo s dluhy?
Ilona Švihlíková

Globální přehled suverénních dluhů.
Jürgen Kaiser

Česká republika jako mezinárodní věřitel.
Tomáš Tožička

Žití „na dluh“.
Radek Hábl