Analýza smluovy CETA bude k dispozici v druhé polovině října

V souvislosti s kampaní proti smlouvám TTIP a CETA připravuje Ekumenická akademie (EA) českou verzi mezinárodní analýzy smlouy CETA. Ta bude doplňovat publikaci, kterou EA vydala loni na podzim, a která se zabývala smlouvou TTIP. Smlouva CETA je starší sestrou TTIP a na rozdíl od ní, je text celé dohohy k dispozici. Analýza se tak opírá o komplexní čtení celé úmluvy. Výsledky jsou právě proto mnohem závežnější. Publikaci si můžete objednat na alternativy@ekumakad.cz

Read more

John Hilary: Transatlantické investiční a obchodní partnerství (TTIP)

John Hilary je výkonným ředitelem organizace War on Want. Již přes dvacet let se ve svých publikacích zabývá širokou řadou témat z oblasti obchodu a investic a v roce 2013 byl jmenován čestným profesorem Institutu pro politiku a mezinárodní vztahy při Univerzitě v Nottinghamu. Jeho novou knihu, The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next, vydalo nakladatelství Pluto Press v říjnu 2013. TTIP je třeba chápat nikoli jako smlouvu mezi dvěma konkurujícími si obchodními partnery, […]

Read more

Bude brzy celý svět na mizině?

Veřejný dluh: co to je a jak dnes funguje Ve vzduchu visí strach před státním bankrotem. „Stojí svět před krachem?“ ptá se deník Bild (13. 07. 2011) obřími písmeny a týdeník Der Spiegel (32/2011) se přidává titulkem: „Udělá svět bankrot?“ V průzkumu magazínu Stern ze začátku srpna 2011 figuruje na prvním místě mezi starostmi obyvatel Německa státní zadlužení. Důvod: poprvé od druhé světové války nezažívají dluhovou krizi takzvané země rozvojové, nýbrž etablované vyspělé země. V Evropě stojí některé státy na […]

Read more

Jste na mizině? Prodejte své ostrovy!

Na jaře 2010 chránily státy Evropské unie a MMF řeckou vládu před platební neschopností. Jen o rok později však musely Athény žádat o další úvěrový balíček. Přísliby pomoci mezitím narostly na více než 200 miliard eur. Vlády v Evropě se hádají o to, zda si Řecko tuto pomoc vůbec zaslouží, zda je nutná a kdo ji má zaplatit. V Německu často převládá názor, že Řekové si za svou bídu mohou sami. Nejprve se „profixlovali“ do eurozóny, poté měla vláda příliš […]

Read more

Krásný zelený svět

Zastavuje změnu klimatu a vymírání druhů a vedle toho vytváří vysokou míru růstu a miliony pracovních míst: zelená ekonomika. Považuje se za zázračný nástroj. S ní se má stabilizovat globální kapitalismus. A má být také nadále udržitelný. Co však je zelená ekonomika? Nastavení rámcových politických podmínek by v ní měly dbát o to, že přinutí kapitál, aby se trhy a hospodářství staly „zelenější“, a aby se vytvářela „zelená“ pracovní místa. Podniky by měly za poškozování životního prostředí platit „adekvátní“ cenu. […]

Read more

Sborník PŠA č.7: Privatizace a deprivatizace

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, v ruce držíte již sedmý sborník z příspěvků prezentovaných na pravidelných akcích Pražské školy alternativ. Ta si v každém ze svých semestrů zvolila téma, problém či okruh otázek, kterým se věnovala z různých úhlů pohledu. Pro sborník č.7, který shromažďuje příspěvky z letního semestru 2013 je ústředním tématem privatizace a deprivatizace v nejrůznějších jejich podobách. Klíčovou je, samozřejmě, otázka vlastnictví. Co je vlastně soukromé vlastnictví a jaké negativní jevy může v souvislosti s ním pozorovat? Jaké […]

Read more

Sborník PŠA č.6: Choduba, nezaměstnanost a další témata

Více jak čtyři roky po vypuknutí hospodářské krize je jasné, že recepty vládnoucích elit na to, jak ji řešit, nefungují. V historii totiž nemá obdoby situace, kdy by se obtížná finanční situace zemí řešila tvrdými úspornými opatřeními (nutno podotknout, že se jedná zejména o škrty namířené směrem dolů – ke střední třídě a těm nejchudším). Díky nim je stále více lidí ohroženo pádem do chudoby prostřednictvím prekarizace, příliš nízkých výdělků, ztráty zaměstnání a dluhových pastí. Jak vážná je situace, můžeme […]

Read more

Sborník PŠA č.5: Družstevnictví pro 21.století

Pospolité hospodaření, kdy se lidé sdružují, aby společně snáze uspokojili své potřeby, je nejstarší a nejpřirozenější formou ekonomické aktivity a rodové nebo komunitní způsoby hospodaření fungovaly po zdaleka nejdelší období dějin lidského rodu a na mnoha místech se udržují dodnes. Z tohoto dlouhodobého hlediska je v současnosti převažující způsob hospodaření, který lze charakterizovat jako kapitalistický tržní systém, podivnou výjimkou. Vývoj, který započal dělbou práce a vynálezem peněžní směny, nahradil postupně spolupráci bojem všech proti všem a místo uspokojení lidských potřeb […]

Read more

Sborník PŠA č.4: Kdo zneužívá sociální dávky?

V dalším sborníku Pražské školy alternativ vám představujeme pohledy na problematiku tzv. zneužívání sociálních dávek, ne/zaměstnanost a zhodnocení způsobu jejich řešení tak, jak je předkládá současná pravicová vláda v České republice. Neměli bychom se ale mýlit a podobná řešení spojovat jenom s Českou republikou, protože řada těchto protiopatření nemá nic společného s naším národním charakterem či historií, ale jsou celoevropským, možná i euroamerickým trendem, jak se vyrovnávat s nezaměstnaností a úbytkem pracovních míst. Jedním z takových klíčových opatření jsou tzv. […]

Read more

Sborník PŠA č.2-3: Systémové alternativy kapitalismu

Pražská škola alternativ je projekt, vytvářející prostor pro vzájemné vzdělávání a diskusi o budoucím směřování společnosti a civilizace. Podílí se na něm řada organizací, jejichž stručné portréty naleznete v závěru této publikace. Projekt se uskutečňuje díky finanční podpoře Nadace Rosy Luxemburgové. Sborník, který máte před sebou, přináší příspěvky, které zazněly na pravidelných pondělních debatách v průběhu školního roku 2011. Debaty byly rozděleny do mediálního, kulturně-uměleckého, ekologického a politicko-ekonomického cyklu. Nejvíce programů zahrnoval cyklus politicko-ekonomický a právě tyto příspěvky tvoří obsah sborníku, který […]

Read more
1 2