Sborník ŠA č.10: Konference Občanská společnost v zemích střední a východní Evropy a současné výzvy & Vývoj levice v Evropě: mezi uprchlickou krizí a novými šancemi

Milí čtenáři, sborník Školy alternativ č. 10, který máte v ruce, je rozdělen do dvou částí. V té první na-leznete výběr textů z konference o občanské participaci v zemích střední a východní Evropy, která se zároveň konala jako oslava 20 let fungování Ekumenické akademie. Mezi příspěvky naleznete vystoupení Romana Jurigy z řídícího týmu Evropské křesťanské environmentální sítě, který promluvil o občanské angažovanosti se specifickým zřetelem na ochranu přírody a klimatu, Ilona Švihlíková se podívala na možnosti pro společenskou alternativu pohledem postavení České republiky v mezinárodní dělbě práce a toho, co znamená, že naše ekonomika působí v pásu semiperiferních subdodavatelských zemí. Bývalý ředitel Ekumenické akademie Jiří Silný se zamyslel nad cestou, kterou tato organizace za uplynulých 20 let ušla, a zdůraz-nil její úlohu v integraci, spolupráci a dialogu, který se vždy snažila podporovat.
Druhá část našeho sborníku je věnována aktuálnímu fenoménu nových levicových stran a hnutí. Základní představu, o jakých subjektech se tu hovoří, pokud mluvíme o nových levicových stranách, předkládá Susan Watkins ve své eseji, kterou nazvala stručně Opozice.
Najdeme zde rozsáhlý přehled jednotlivých aktérů a organizací a také jejich rozdílné postoje k vybraným politickým otázkám, jako je měna euro, NATO, migrace atd. Tato esej je pak do-plněna dvěma teoretičtějšími rozbory. První, od Céline Cantat, se zamýšlí nad specifickým pojetím evropanství, tedy nad pojmem, který je často používán ve veřejné debatě, aniž by se někdo zamyslel nad tím, co to vlastně je. Autorka spojuje tento koncept s velmi skrytým, ale nicméně velice nebezpečným rasismem, který vylučuje „toho druhého“. Druhý rozbor, od Donnyho Glucksteina, se zabývá otázkou, co je podobného na nynějším návratu sociálněde-mokratického reformismu s vývojem, který jsme pozorovali před 100 lety. Nabízí interpretaci, podle které nás přes všechny své přísliby nemůže reformismus posunout za rámec kapitalismu – k tomu je potřeba masové hnutí zdola. Pro region střední Evropy pak je důležitou zprávou vznik levicové strany RAZEM v sousedním Polsku. Rozsáhlý profilový rozhovor s jedním z jejích představitelů, Adrianem Zandbergem, poskytuje vhled do této slibné politické formace. Závěrečné dva příspěvky jsou oba odpovědí na to, co se stalo špatně v případě Řecka.
V prvním se odpověď snaží nalézt bývalý ministr financí Janis Varufakis, v tom druhém jeho levicový kritik Stathis Kuvelakis. Oba dva příspěvky tak tvoří pomyslný dialog a snad přispějí k lepšímu pochopení těžkých voleb a bolestných proher řecké strany Syriza. Přeji příjemné a inspirativní čtení.

Obsah:
Úvod
Jan Májíček

KONFERENCE OBČANSKÁ SPOLEČNOST V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY A SOUČASNÉ VÝZVY
Ochrana přírody a udržitelná energetika
Roman Juriga

Střední a východní Evropa jako ekonomická periferie
a semiperiferie
Ilona Švihlíková

Zkušenost Ekumenické akademie
Jiří Silný

VÝVOJ LEVICE V EVROPĚ: MEZI UPRCHLICKOU KRIZÍ A NOVÝMI ŠANCEMI
Opozice: vývoj evropské levice
Susan Watkins

Ideologie evropanství a evropský migrantský druhý
Céline Cantat

Návrat sociální demokracie
Donny Gluckstein

Polská strana RAZEM: Jednoduše nemáme na vybranou
rozhovor s Adrianem Zandbergem

Porážka Evropy
Janis Varufakis

Vzestup a pád Syrizy
Stathis Kuvelakis