Sborník ŠA č.10: Konference Občanská společnost v zemích střední a východní Evropy a současné výzvy & Vývoj levice v Evropě: mezi uprchlickou krizí a novými šancemi

Milí čtenáři, sborník Školy alternativ č. 10, který máte v ruce, je rozdělen do dvou částí. V té první na-leznete výběr textů z konference o občanské participaci v zemích střední a východní Evropy, která se […]

Lokální a globální udržitelnost

Lidská civilizace, ač to nerada přiznává, směřuje především k vyplenění Země, zvyšování bohatství elit na úkor ostatních a k ignoraci udržitelné perspektivy. Trh vytváří technologie a prostředky, které ničí životní prostředí, zvětšují pro-past mezi bohatými […]

Sborník ŠA č.8: Daně v ČR: systémové problémy a alternativy

Jaké problémy má český daňový systém a jaké alternativy k němu existují z levicového pohledu? Obsah:„Daňový systém v České republice a jeho možné alternativy“ Kritika současného stavu daňového systému Jaroslav Šulc Z čeho, kolik, pro […]