Říjnová revoluce v dějinách a současnosti

Sborník, který právě držíte v ruce, byl vydán jako rozšířený výstup z konference o Říjnové revoluci 1917, která se uskutečnila 26.-29. října 2017 v Praze. Ve sborníku naleznete jak příspěvky vystupujících, tak také texty přeložené, které tematicky rozšiřují téma revoluce a jejího vztahu k dnešku.
Říjnová revoluce 1917 patří nepochybně ke světodějným událostem. A tou měrou, kterou změnila je dodnes proklínána i vynášena do nebes. Zejména českém prostředí je Říjen, jak se o revoluci 1917 hovoří, je pevně spojen s minulým režimem, který od ní a také od tzv. Vítězného února 1948 odvozoval svoji legitimitu. Není proto s podivem, že i texty, které můžeme o této události číst přebírají většinou odsuzující prizma a jsou tak povětšinou spíše ideologické než vědecké. Naším cílem je však nabídnout jinou interpretaci Ruské revoluce. Texty, které zde najdete, ať už jsou dílem domácích, či zahraničních autorů, mají jedno společné.
Vycházejí z nestalinské levicové tradice, tedy toho směru levicového myšlení, které se ne-mohlo rozvíjet za minulého režimu, a kterému nepřeje ani ten dnešní. Pro čtenáře, který není obeznámen se touto levicovou tradicí, bude možná překvapením, že v textu se užívá naprosto běžně pojmů jako je „třída“, „třídní boj“, „proletariát“, „buržoazie“ atd. Nejsou to jen pojmy, které odkazují k době dávno minulé, ale autoři je používají jako analytické kategorie, jako nástroje, které mají pomoci popsat jednotlivé aktéry, jejich vztahy a zájmy. Tak konec konců tyto pojmy vznikly.
Budu rád, pokud vás četba podnítí k dalšímu zájmu o Ruskou revoluci 1917, protože vzdor řadě dominantních interpretací se jedná o událost, která dodnes může sloužit jako inspirační bod pro všechny, kteří věří, že jiný svět je možný.

Obsah:
Osiřelá revoluce
Alex Callinicos

Revoluce na okraji: Sto let od Říjnové revoluce v Rusku
Veronika Sušová-Salminen

Revoluce 1917 a otázka násilí
Mike Haynes

Lži, které si vyprávíme o Leninovi
Lars T. Lih

Emancipace žen: od minulosti po dnešek
Soňa Tichá

Ženy roku 1917
Megan Trudell

Rosa Luxemburgová a Říjnová revoluce 1917
Jan Májíček

Ruská revoluce a hospodářská demokracie
Petr Rohel

Maďarská a Slovenská republika rad
Matěj Pinter

Říjnová revoluce pomohla kapitalismu osvojit si lidskou tvář
rozhovor s Michaelem Hauserem

Teze o paměti Říjnové revoluce
Stanislav Holubec

K ekonomické demokracii 21.století
Otakar Bureš