Lokální iniciativy jako rovnováha/protipól globalizace

0190_EA_PSA_KulatyStul-klima_A3Pondělí 25.5.

9:30 příchod a registrace

10:00 Úvodní slovo: Tomáš Tožička

10:20 Václav Exner: Možnosti občanů v ČR ovlivnit veřejné rozpočty

Kdy pomůže participativní rozpočtování?

10:40 Milan Smrž: Jak změnit postoj veřejnosti ke klimatické změně?

Disproporce mezi vědeckým a obecným vnímáním globální klimatické změny. Návrh lokálních a globálních aktivit.

11:00 Jiří Guth: Borovanské jistoty, pokusy a omyly

Praktické komunitní aktivity v souvislostech.

11:20 Anežka Hradilková PRALETS – místní výměnný systém pro Prahu

Malá akční skupina rozjela v Praze úspěšně lokální výměnný obchod.

11:40 Josef Úlehla: Valeč žádoucí k bydlení a návštěvě
Dříve barokní městečko, nyní zakletá obec v Sudetech. Opodstatněná naděje na probuzení.

12:00 Milan Kazda: Energeticky nezávislá obec Kněžice

Po obnovitelných energetických zdrojích plánuje první česká obnovitelná obec vlastní elektrickou síť.

12:20 Přestávka na drobné občerstvení

13:00 Kulatý stůl

  • Lze definovat nezbytné podmínky pro vznik lokálních aktivit?
  • Lze současné zkušenosti zobecnit?
  • Doporučení pro vznik lokálních aktivit
  • Co dalšího by se ještě mohlo v této oblasti realizovat?
  • Existují současné legislativní bariery, co udělat pro jejich odstranění?

14:00 Závěr

Moderuje a úvodní slovo má Tomáš Tožička

Nezařazené