Mezinárodní klimatická konference: Lokální a globální udržitelnost (26.10.)

Téma klimatu a udržitelnosti jsou spolu bezprostředně spjaty. Na této mezinárodní konferenci se budue snažit odpovídat na otázky spojené s lokálními i globálními výzvami, které před námi v tomto ohledu stojí. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Tlumočení zajištěno. Kvůli omezenému počtu míst se prosím zaregistrujte zde.

Konference se uskuteční v podnělí 26.listopadu, na Novotného lávce 5, v místnosti 417.

Program:

9:30 – 10:00
prezentace a ranní káva/presentation and morning coffee

10:00 -10:10

Tomáš Tožička: úvodní slovo a moderace/Introduction and moderation

10:10 -11:25
Jan Foff: Země nemá anti-entropickou strategii/ Earth has not an anti-entropic strategy
Milan Smrž: Čeká nás kolaps a jakou dynamiku můžeme přepokládat?/ Shall we face collapse and what dynamics can we expect?
Christian Kerschner: Peak- Oil a jeho kvalitativní a kvantitativní dimenze/ Peak- Oil and its quality and quantity dimension

11:25 – 12:40
llona Švihlíková: Kapitalismus a udržitelnost/Capitalism and sustainability
Martin Zahradník: Sociální kapitál a síťová spolupráce v  případech místního udržitelného rozvoje/ Social Capital and Networking in Local Sustainable Development Cases
Michael Hauser: Ekologie, komunismus – šťastné manželství civilizace a přírody/Ecology, communism – happy marriage of civilisation and nature

12:40 – 13:20
přestávka na občerstvení/coffee break, snack

13:20 – 14:35
Martin Huth: Proměna dopravy zdola. Darmstadt jako příklad/ Mobility transition – Bottom up. Darmstadt as an example
Emil Underberg: Ozeleňování pouští – příspěvek k problému migrace?/ Desert greening – contribution to migrant problems?
Zbyněk Fiala: Model lokální ekonomiky podle Johna Boika/ Local economy model according to John Boik

14:35 – 15:50
Naďa Johanisová: Solidární ekonomika jako cesta k udržitelnosti – případ České republiky/ Solidarity economy as a path to sustainability – the case of the Czech Republic
Martin Zíka: Úskalí při zavádění místních ekonomik v hospodářsky znevýhodněných regionech Difficulties in the implementation of local economies in economically disadvantaged regions
Jiří Zemánek: Masová turistika vs. poutnictví/Mass tourism vs. pilgrimage

plakát s programem ke stazření ZDE

0216_EA_PSA_KlimaKonference_sml

Nezařazené