Daňový systém v České republice a jeho možné alternativy – konference 27.2.2014 – Praha

Pražská škola alternativ Vás za podpory Nadace Rosy Luxemburgové zve na konferenci s názvem „Daňový systém v České republice a jeho možné alternativy“

V České republice se v posledním desetiletí vedly o otázku daní a zdaňování skutečné politické bitvy. Pravicové strany uspěly se snahou zavést tzv. rovnou daň, zrušit dědickou daň a další daně a zároveň zásadně zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH). Všechna tato opatření zasáhla zejména nízkopříjmové skupiny obyvatel a byla přivítána těmi bohatými. Po volbách v říjnu 2013 nejsou strany levice schopny dosáhnout zásadních změn. Proto cítíme potřebu podpořit širší politickou debatu o otázce daní a zdaňování. Tato konference i připravovaná publikace by měly k této debatě přispět.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, přihlaste se prosím do 20. února promocí tohoto formuláře:https://docs.google.com/forms/d/15LA72hamXMJxZqtGI36GKaqwHuZBFpAHY_VDbkUpVLs/viewform

Kompletní program ke stažení zde >>

Adresa: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Nezařazené