Seminář: Nadnárodní korporace a my: Co nového se chystá?

V souvislosti se smlouvami jako byla Transatlantická dohoda o volném obchodu (TTIP), Komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou (CETA) nebo Dohoda o obchodu ve službách (TiSA) se i v České republice znovu oživila debata nad rolí nadnárodních korporací.

Jejich vytrvalá snaha získat další nástroje na zvyšování svého zisku a moci se setkává s odporem odborů a nevládních a občanských organizací. Pokračující liberalizace světového trhu m různé podoby. Jednou z nich je také chystaná dohoda Japonsko-EU, tzv. JEFTA. O tom, co se v ní ukrývá přijde pohovořit ekonomický novinář Zbyněk Fiala. Na druhé straně existují opatření, která se snaží podřídit nadnárodní korporace odpovědnosti za škody, které svým jednáním mohou způsobit. Příkladem takového nástroje je francouzský zákon o společenské odpovědnosti nadnárodních firem, který představí publicistka Martina Veverková.

 

Debata začíná v pondělí 26.2. od 18h, na Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha