UBITÝ SEN O SVOBODĚ A ROVNOSTI. 100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové

23. ledna 2019
Místo konání: Kasárna Karlín, Klub Garáž, Prvního pluku 20/2, Praha 8 – Karlín
Registrace: bit.ly/Rosa100 nebo jiri.silny@rosalux.org

Plakát v PDF
Pozvánka a program v PDF

Mezinárodní konference se uskuteční u příležitosti 100 let od zavraždění polsko-německo-židovské revolucionářky a marxistické teoretičky Rosy Luxemburgové. Její život násilně ukončily jednotky tzv. Friekorps, které zmobilizovala sociálně demokratická vláda k potlačení Německé revoluce, jejíž první dějství se odehrálo mezi léty 1918 a 1919. Konference se však zaměří na mnohem širší oblast, než je jen působení Rosy Luxemburgové v Německé revoluci.

Rosa Luxemburgová byla věrným obrazem svojí doby. Jako socialistka musela velmi brzy opustit svou rodinu v Ruskem okupované části Polska. Už v té době byla jednou z výrazných postav mezinárodního dělnického hnutí. Její hvězda ale začala raketově stoupat při příjezdu do Berlína a se začátkem jejího angažmá v německé SPD, největší socialistické straně tehdejšího světa. Rosa Luxemburgová nevynechala jakoukoli příležitost, aby vášnivě a plnou silou svého intelektu obhajovala socialismus jako univerzální projekt emancipace lidstva jak proti nacionalismu, tak proti reformismu, který usiloval jen o vylepšení kapitalismu. Sledovala zblízka Ruskou revoluci v roce 1905 a publikovala jednu z nejbrilantnějších marxistických analýz Masovou stávku, stranu a odbory. Byla odpůrkyní imperialismu a nacionálního šovinismu, přela se s Leninem i Kautským, a byla jedna z mála z těch, kteří odmítli podpořit Německé císařství v jeho válečném tažení v I. světové válce.

Konference se pokusí představit hlavní pilíře jejího myšlení a to, v čem je inspirativní dodnes.

Program

13.00h – 14.00h REGISTRACE

14.00h – Zahájení

Úvodní slovo J. Gwiazdecká, ředitelka českého zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové

14.10 – 15.15 Panel I

Číst (a kreslit) životopis Rosy Luxemburgové – Kate Evans (videohovor)

Co vede současnou autorku k tomu, že si vybere za svůj námět život revolucionářky z přelomu 19. a 20. století? Co nám může Rosa Luxemburgová dnes nabídnout a jak by se asi cítila jako komiksová postava?

15.30 – 17.00 Panel II: Od praxe k teorii

Masová stávka, spontaneita a organizace, revoluce nebo reforma

Jako marxistická teoretička spojovala Rosa Luxemburgová aktivismus a rigorózní analýzu. Projevovalo se to jak v jejím díle o masové stávce, které vznikla na základě svědectví z Ruské revoluce roku 1905, tak v polemice proti Bernsteinovu revisionismu a jeho tvrzení, že „kapitalismus se přizpůsobuje“. 

Jan Májíček, politolog, Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odpor proti válce, selhání Druhé internacionály a SPD (Juniova brožura)

Jako naprostá menšina se společně s hrstkou dalších socialistů napříč Evropou postavila proti podpoře vlastní vlády v I. světové válce. Zrada internacionalismu v takovém rozsahu znamenala pro ni nutnost rozchodu s SPD a předznamenala založení Komunistické strany Německa.

Stanislav Holubec, historik, Historický ústav Akademie věd České republiky

17.00 – 17.30 Coffee Break

17.30 – 19.00h Panel III: Od teorie k praxi

Panel III: Od teorie k praxi

Rosa Luxemburgová a polské socialistické hnutí

Začátky působení Rosy Luxemburgové jsou v Polsku, kde se v 15 letech přidala ke straně Proletariát. Ačkoli po carských represích musela uprchnout, přesto byla stále aktivní a byla jednou ze zakládajících členek Sociálně demokratické strany království Polska a Litvy. Jaký byl její vztah k jiným socialistickým proudům? Proč nesouhlasila s národní nezávislostí?

Holger Politt, ředitel polského zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové

Rosa Luxemburgová a Německá revoluce

Německá revoluce měla být tou hlavní revolucí, která rozhodne o vítězství socialismu v Evropě a pomůže občanskou válkou zmrzačené Ruské revoluci. Roztříštěnost revolučního hnutí a otevřené nepřátelství SPD k revoluci znamenaly její konec. Jakou roli hrála Rosa Luxemburgová, její politické názory a její spojenci v této dramatické události počátku 20. století?

Jörn Schütrumpf, ředitel fokusního centra Rosa Luxemburg, Nadace Rosy Luxemburgové, Berlín

19.00 –  20.30 Vernisáž

Výstavy o životě Rosy Luxemburgové

S využitím komiksu Kate Evansové Red Rosa připravila výtvarnice Eva Nečasová