John Hilary: Transatlantické investiční a obchodní partnerství (TTIP)

John Hilary je výkonným ředitelem organizace War on Want. Již přes dvacet let se ve svých publikacích zabývá širokou řadou témat z oblasti obchodu a investic a v roce 2013 byl jmenován čestným profesorem Institutu pro politiku a mezinárodní vztahy při Univerzitě v Nottinghamu. Jeho novou knihu, The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next, vydalo nakladatelství Pluto Press v říjnu 2013.

TTIP je třeba chápat nikoli jako smlouvu mezi dvěma konkurujícími si obchodními partnery, ale jako útok na společnost v Evropě a USA, vedený snahou nadnárodních korporací odstranit regulatorní překážky pro své aktivity na obou stranách Atlantiku.

Obsah
Shrnutí
Předmluva z roku 2015
1. Co je TTIP?
2. Netransparentní, nedemokratická
3. „Dlouhodobé a podstatné“ ohrožení pracovních míst
4. Deregulace bezpečnosti potravin
5. Omezení ochrany životního prostředí
6. Útok na veřejné služby
7. Ohrožení osobního soukromí
8. ISDS: hrozba pro demokracii
9. Rostoucí odpor
10. Další informace

Brožura je ke stažení zde