Nepodmíněný základní příjem

Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je významnou ideou, jejíž zavedení do praxe by mohlo pozitivně změnit život mnoha lidem. Není proto divu, že vyvolává velké diskuse, a to nejen mezi jejími zastánci a odpůrci, ale také mezi jednotlivými zastánci. Zastánci si totiž chtějí ujasnit klady a důležitost základního příjmu pro mnoho skupin osob. Této diskusi přispívá také tato publikace, jejímž cílem je zprostředkovat inspirativní debatu o nepodmíněném základním příjmu českému čtenáři.

Prvním zde otištěným textem je článek Nepodmíněný základní příjem, který otevírá a přibližuje téma nepodmíněného základního příjmu a objasňuje jeho místo v současné kampani Iniciativy evropských občanů (www.vseobecnyzakladniprijem.cz, www.basicincome2013.eu/ubi/cs). Poté následují Nejčastější otázky, které jsou obvyklým předmětem rozhovorů v současné kampani. Předkládáme zde odpovědi, které byly vypracovány jako společné mezinárodní stanovisko „Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem“. Pro čtenáře, kteří mají o téma větší zájem, je připravena Diskuse o nepodmíněném základním příjmu, které nejčastěji kladené otázky rozvíjí z různých hledisek a pokouší se vyrovnat s různými námitkami proti základnímu příjmu.

Následující článek Nepodmíněný základní příjem ocení práci těch, kteří pečují, se věnuje tématu základního příjmu z hlediska pečujících osob, z nichž většinu tvoří ženy. Základní příjem je zde tedy objasněn jako dávka, která pomáhá zlepšit především nelehké postavení žen. Text Evropská občanská iniciativa potom z hlediska práva objasňuje, jak je tato iniciativa za nepodmíněný základní příjem v České republice a Evropské unii právně zakotvena a v jakém právním prostoru se pohybuje.

Poslední text Je základní příjem smysluplný jako celosvětový projekt? překračuje rámec národního státu i Evropské unie a ukazuje možnosti uplatnění nepodmíněného základního příjmu v globálním měřítku. Doufáme, že tato brožura pomůže záměrům „Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem“ především tím, že usnadní českému čtenáři orientaci v názorech o základním příjmu, ukáže mu jeho klady i problémy a pomůže mu v jeho rozhodování ve věci zavedení základního příjmu v České republice, v Evropské unii i jinde ve světě. Publikace vychází jako součást aktivit Pražské školy alternativ, která při příležitosti kampaně Iniciativy pořádá v tomto semestru celou sérii konferencí, jež jsou věnovány jak různých stránkám nepodmíněného základního příjmu obecně, tak i kampani za jeho zavedení.

Brožura ke stažení ve formátu PDF