Konference: Sociální a emancipační role církví a křesťanů

Před měnícím se světem stojí nové duchovní, sociální, politické i ekologické výzvy. Jakou budou v jejich zvládání hrát křesťanské církve roli? Převládne humanistický hlas papeže Františka, nebo autoritářský hlas fundamentalistů a konzervativců? Může být církev partnerem v úsilí o spravedlivější společnost, nebo je spíše hrozbou? Je politizace křesťanství nadějí nebo hrozbou? A je třeba proměnit křesťanství, aby mohlo změnit svět?

Konference s mezinárodní účastí bude hledat odpovědi na otázku po vztahu mezi současnými křesťanskými církvemi a sociálním a emancipačním úsilím. V úvahu přitom vezme teologickou perspektivu, pohled zevnitř církevních institucí i aktivistickou zkušenost, která přesahuje hranici tradičních církví.

Datum: Úterý 28.11.

Místo: Zázemí (Bartolomějská 13, Praha 1), mapa

Program:

13.30-14.00

Registrace

 

14.00-15.20

1) Církev jako aktér pokroku ve společnosti

Jak může vypadat současná progresivní kritika globálního společenské systému ze strany církví? A jaká jsou v tomto ohledu specifika českého prostředí? České církve jsou od sametové revoluce spíše spojeny se statutem quo. Lze to změnit?  A odkud v České republice čerpají progresivní křesťanské proudy?

Franz Segbers – Církevní kritika kapitalismu

Adam Borzič – Ostrovy českého progresivního křesťanství

Karel Floss – Dědictví marxisticko-křesťanského dialogu

 

15.20-15.50

Přestávka

  

15.50-17.10

2) Charitativní aktivita církve a její politický rozměr            

Výrazným prvkem angažmá církve ve společnosti je charitativní a diakonická práce. Jsou církevní instituce schopné překročit tradiční charitu a cílit na systémové změny? Jak obstávají v době uprchlické krize? Jak vůbec funguje vzdělávání v křesťanské sociální práci? Je možné využít instituce spojené s církví pro sociální změnu, nebo jsou v tomto úsilí pouze brzdou?

Petr Jandejsek – Vzdělávání k sociální práci jako volba pro spravedlnost

Tomáš Tožička – Diakonie jako politický aktér

Hana Tonzarová – Sociální aktivity husitů a problematika využití restitucí

 

17.10-17.40

Přestávka

 

17.40-19.00

 3) Radikální křesťanské akce a církev

V poslední době se v českém prostředí objevil nový fenomén křesťanských aktivistických skupin, které častou vedou boj na dvou frontách: církevní i společenské. Pohybují se na okraji církví, ale nechtějí se vzdát křesťanské identity. Zároveň vytváří sekulárně-náboženské koalice. Jaký vůbec mají radikálně křesťanské akce k církvi vztah? Jaká je strategie hnutí zdola? Je to možná podoba křesťanství budoucnosti? A jaké jsou odpovědi na podobné otázky v německém kontextu?

 

Zástupkyně kolektivu RFK – feministické křesťanky

Zástupce kolektivu Prázdné trůny

Johannes Krug – Síť teologie osvobození

Julia Lis, Institut für Theologie und Politik

 

19.00-19.30

Závěrečná debata

  

Registrujte se na akci na alternativy@ekumakad.cz

Nebo přes webový formulář: https://goo.gl/forms/KhQTRxgcMdHQrIyi1