Kdo chce tvořit lepší svět,musí v něj sám věřit!

Představení časopisu Kontradikce/Contradictions a knihy Pracovní analýza Egona Bondyho.
Setkání bude pokračovat následnou diskuzí s filosofy Joem Feinbergem a Petrem Kuželem.

Kontradikce/Contradictions je nový časopis, který kriticky rozvíjí a obohacuje aktuální témata a problémy středoevropské tradice radikálního a kritického myšlení v kontextu mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn. Joe Grim Feinberg, šéfredaktor Kontradikcí, představí časopis v kontextu vývoje společenského myšlení ve střední a východní Evropě po roku 1989 a řekne proč, navzdory dlouhodobé delegitimizaci levicových myšlenkových tendencí v regionu, je načase vrátit kritickou a emancipační teorii do hry.

V rámci představení knihy Egona Bondyho Pracovní analýza a jiné texty pak editor tohoto díla, Petr Kužel, načrtne vývoj Bondyho politického myšlení. Přiblíží zejména Bondyho kritiku systému zemí tzv. východního bloku, jeho historicko-strukturální analýzu sovětského systému a procesu jeho degenerace, jeho koncept společenské samosprávy a aktivity a texty z 60. let. Stručně bude dokumentovat i vývoj Bondyho politického myšlení po roce 1989.

Místo konání:
FF UP
třída Svobody 26
místnost 3.23