Video: Vítězný únor? Příčiny, možnosti, důsledky

Záznam z debaty, který se věnoval rozdílným perspektivám, jak bývá období třetí republiky (1945-1948) v historiografii zpracováváno. Tyto názory se rozprostírají od chápání únorových událostí 1948 jako „puče“ až po konstrukce „Vítězného února“ jako logického vyústění moderních českých dějin. Vedle kritického zhodnocení základních interpretačních přístupů v dějepisectví se však hodláme zaměřit především na způsoby vzpomínání na Únor 1948, jak se proměňovala pozice a úloha této události v paměti české společnosti a v čem spočívají rizika způsobů, jak je připomínána dnes.