Vítězný únor? Příčiny, možnosti, důsledky

Přednáška se bude věnovat rozdílným perspektivám, jak bývá období třetí republiky (1945-1948) v historiografii zpracováváno. Tyto názory se rozprostírají od chápání únorových událostí 1948 jako „puče“ až po konstrukce „Vítězného února“ jako logického vyústění moderních českých dějin. Vedle kritického zhodnocení základních interpretačních přístupů v dějepisectví se však hodláme zaměřit především na způsoby vzpomínání na Únor 1948, jak se proměňovala pozice a úloha této události v paměti české společnosti a v čem spočívají rizika způsobů, jak je připomínána dnes.
Zamyslíme se nad tím, co bylo prchavým odkazem února a co přetrvalo dodnes jako vyjádření obecných tendencí.

Vystoupí:
Jakub Rákosník, sociální historik
Dalibor Státník, vedoucí Státního okresního archivu v Mělníku

Filosofická fakulta, Univerzita Palackého
třída Svobody 26
místnost 3.24