Seminář: Století ruské revoluce. Výklady, inspirace, kritika

První setkání Školy alternativ Olomouc se vrátí k loňskému jubileu světodějné události a pokusí se ji pojmout jako komplexní a nejednoznačný proces.

Prvním hostem bude Jiří Šteg, ekonom, který se svého času angažoval v iniciativě ProAlt a v současnosti je členem hnutí DiEM25 a poradcem europoslance Jana Kellera: Jaké je poučení z porevolučního a socialistického hospodářského vývoje? Lze nastolit definitivní ekonomickou spravedlnost? Lze dlouhodobě ovládat hospodářsky slabou společnost? Jak různé formy rozdělování (de)formují společnost? Jak vypadají výzvy dnešních dnů ve světle poznatků (ne)dávné minulosti?

Druhý řečník, Vojtěch Pícha, olomoucký rusista, dějepisář a sympatizant křesťanského anarchismu se bude ptát: Proč nebyla ruská revoluce spiknutím vrahounů? Jaké byly předpoklady sociálního hnutí? Proč je komunitární hnutí v ruské revoluci ve stínu marx-leninského a liberálního výkladu dějin? Co umožnilo bolševické straně přivlastnit si výdobytky pracujících a vybudovat na nich represivní státní kapitalismus? Jaké místo v tom mají reformy cara Osvoboditele a Ježíšovo kázání na hoře?

Středa 31. 1., FF UP, Třída Svobody 26, místnost 3.24, Olomouc
Začátek v 17h