Praha: Osvobození, nebo porážka? Postoje středoevropské levice k roku 1989

28.5., Braunův dům, Karlovo náměstí 24, Praha

Přelomové události roku 1989 měly zásadní vliv na všechny oblasti společenského života v tehdejším Československu, Polsku i Německu. Transformace minulého režimu na volnotržní hospodářství s pluralitní parlamentní demokracií představovala proces, který byl plný protikladných zájmů, postupů, názorů a konfliktů. Řada z nich pokračuje až dodnes.

Jakou specifickou roli hrála československá, polská a německá levice v událostech roku 1989? A jak to bylo s jejím vývojem po roce 1989? Kdo zůstal věrný tradici levicového myšlení a kdo ji opustil? Jak se levice vyrovnávala a vyrovnává s pádem toho, co měl být první pokus o nastolení socialistické společnosti?

Pozvání přijali hosté ze tří sousedících zemí, aby probrali minulost, současnost i budoucnost levice ve vztahu k historickým poučením, které jí rok 1989 dal.

13.30 – 14.00 Registrace

14.00 – 16.00 Co se stalo? Pád minulého režimu v ČSR, NDR a PLR

Události roku 1989 pohledem „ze Strakovky“

Oskar Krejčí, politolog, pedagog, bývalý poradce premiéra Adamce

„Die Wende“ v NDR

Holger Politt, ředitel kanceláře Nadace Rosy Luxemburgové ve Varšavě

Co se stalo v Polsku? Rozdílné diskursy a výklady v současné polské debatě

Grzegorz Sołtysiak, ředitel Archivu Polské lidové republiky

Moderátorka: Veronika Pehe, historička

16.00 – 16.30 – Pauza

16.30 – 18.30 Sociální hnutí a levice proti a po minulém režimu

Začít znovu od začátku: příběh Levé alternativy

Vratislav Votava, bývalý poslanec Národního shromáždění ČSFR, člen Levé alternativy

Proměny zeleného hnutí v obou režimech: aktéři, perspektivy, milníky

Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku Referendum, ekologický aktivista

Moderace: Jan Májíček, politolog

18.30 – 19.00 Pauza

19.00 – 21.00 Levice a rok 1989 dnes

Rok 1989 a současná německá levice: spojení, konflikty, perspektivy

Richard Pitterle, bývalý poslanec za Die Linke

Česká levice a rok 1989: Vyrovnávání s minulostí ve stínu antikomunismu

Apolena Rychlíková, dokumentaristka, novinářka, A2larm.cz

Polská levice po roce 1989: začátek konce?

Piotr Ikonowicz, novinář a politik

Moderace: Joanna Gwiazdecka, ředitelka českého zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové

Akce bude probíhat česky s tlumočením do německého a polského jazyka. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.

Svou registraci na konferenci proveďte pomocí formuláře.