Nepodmíněný základní příjem: Řešení pro 21.století?

Ve čtvrtek 26.9. se v Prostoru 39 (Řehořova 33/39) na pražském Žižkově uskuteční konference na téma Nepodmíněného základního příjmu. Cílem konference je vést věcnou debatu směřující k formulaci levicového pohledu na nepodmíněný základní příjem (NZP). Chceme přiblížit, za jakých podmínek se může NZP stát civilizačním nástrojem, sloužícím k rozvoji humanismu, k prohloubení péče o lidi a životní prostředí. Na akci dorazí řada zahraničních i domácí hostů, kteří mimo jiné pohovoří o zkušenostech s NZP z Finska a Namibie, diskutovat budeme vztah nových technologií, rozšíření volného času a ocenění péče a NZP. Hledat budeme také možnosti, jak tento nástroj uvést v život v České republice.

Registrovat na konferenci se můžete zde.

Program:

12.30 – 13.00
Registrace účastníků

13.00 – 13.15
Úvodní slovo

13.15 – 14.15
Keynote: Politický koncept NZP
Ronald Blaschke, sociální vědec,  Netzwerk Grundeinkommen, Německo

14.15 – 14.30
Pauza 

14.30 – 16.00
Blok:  Emancipace, práce, péče
Ženy, práce a NZP
Alena Wagnerová, spisovatelka

Ekonomické předpoklady zavedení NZP
Jiří Šteg, ekonom

Digitalizace, robotizace a NZP
Lukáš Ulrych, středoškolský pedagog

16.00 – 16.30
Pauza

16.30 – 17.30
Blok:  Zkušenosti z praxe
Zkušenosti z pilotního projektu NZP ve Finsku
Jukka Pietilainen, ředitel Left Forum, Finsko
 
NZP a jeho fungování v Namibii
Simone Knapp, výzkumná pracovnice RLS, Německo o Namibii

17.30 – 17.45
Pauza

17.45 – 19.15
Panel: Leze najít společný postoj levice k NZP?
NZP jako materiální podmínka rovnosti
Martin Brabec, filozof

Základní příjem nebo občanská renta?
Antonín Hořčica, aktivista, DiEM25  

Feministický pohled na NZP
Zuzana Uhde, socioložka

Jaký základní příjem chceme?
Bohumil Macháček, Iniciativa Společně za základní příjem

Akce bude probíhat v českém a německém jazyce, tlumočení zajištěno. Pro účastníky konference bude připraveno také drobné občerstvení.