Debata: Rozvojová pomoc, světový dluh a udržitelný rozvoj. Jaká je role České republiky?

18. října od 16.30h v Praze, v prostoru Truhlárna, Šaldova 388/5 (v blízkosti zastávky Křižíkova).

V roce 2015 byla v OSN přijata Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development Goals). Koncem září 2019 se v New Yorku konal první navazující summit OSN k Cílům udržitelného rozvoje, na kterém zástupci vlád hodnotili, jak se (ne)daří jejich naplňování. Ve stejném období se v OSN konal také Klimatický summit a Dialog na vysoké úrovni k financování rozvoje. Jak tato témata souvisejí a proč opět začíná stoupat počet lidí ve světě, kteří trpí hlady? Evropská unie by měla hrát klíčovou roli v hledání řešení hlavních výzev současnosti, jakými jsou právě dopady klimatické změny, degradace půdy a vymírání druhů, zvětšující se nerovnosti nebo finanční a dluhová krize. A jakou roli by měla a mohla hrát Česká republika?

Na akci vystoupí rozvojový expert z německé kampaně za oddlužení erlassjahr.de Jürgen Kaiser. Ve svém vystoupení se zaměří na to, jak se SDGs (ne)daří naplňovat a jaká je situace v zemích tzv. globálního Jihu. V mnoha zemích dochází ke zhoršení kvůli dopadům klimatické změny a stoupá také zadlužení států, které experti označují za novou vlnu dluhové krize. Jürgen Kaiser představí k tématu aktuální Global Sovereign Debt Monitor 2019, který situaci zadlužení sleduje  a navrhuje také možná řešení.

Robert Stojanov z Mendelovy univerzity představí aktualizovanou studii Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí. Jaký byl vývoj zadlužení rozvojových zemí u České republiky a jaké způsoby oddlužení byly využívány? Jak se postavit k dluhům zemí, v nichž stále ještě vládnou diktátorské, vojenské či autoritativní režimy? V problematice zadlužení rozvojových zemí u České republiky stále zůstává mnohem více otázek než jasných a systematických odpovědí – pojďme se na ně společně podívat.

Po jejich úvodních vystoupeních bude prostor na debatu a poté se k nám připojí političky/politici vybraných stran, kteří se ze své perspektivy vyjádří k probíraným tématů. 

Tlumočení a drobné občerstvení bude zajištěno. Svou účast prosím potvrďte zde.

Program:

16.00 – 16.30h – registrace účastníků
16.30 – 18.00h – Cíle udržitelného rozvoje a mezinárodní dluh
Jürgen Kaiser, Erlass Jahr, Německo
Robert Stojanov, Mendelova univerzita, Olomouc
Moderace: Tomáš Tožička

18.15 – 19.15 – debata zástupců politických stran
Markéta Gregorová, europoslankyně, Piráti
Kateřina Konečná, europoslankyně, KSČM
další zástupci v jednání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *