Olomouc: Lidská práva a udržitelný rozvoj ve stínu klimatické změny

Úterý 19. listopadu 2019 od 18:00h

Dnešní svět čelí výzvám ekologickým i hospodářským. Na jedné straně rostou neudržitelně dluhy států, jejichž velikost znamená, že je nikdy nesplatí. Mnoho prostředků tak končí jen na tzv. obsluhu dluhu, místo toho, aby tyto prostředky směřovaly do rozvoje oněch zemí.

Stejně tak klimatické změny postihují zejména chudší a rozvojové státy, a přírodní katastrofy jsou také často důvodem pro zadlužení, nebo pro ztrátu schopnosti splácet. 

Jak jsou na tom tváří v tvář těmto výzvám Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a lidská práva? Jak může Česká republika přispět k udržitelnému rozvoji, spravedlivému přechodu na nízko či bezuhlíkatou ekonomiku a nemohou se některá dobře míněná opatření obrátit proti stanoveným cílům?

Úvodní slovo přednesou Tomáš Tožička, rozvojový expert z Česko proti chudobě a nerovnostem, a Tereza Volmutová, projektová koordinátorka z organizace NaZemi.

Skautský institut, Dolní náměstí 27/38, místnost Bakchus, Olomouc