Za alternativní obchodní mandát pro EU

V reakci na výzvy, před které nás staví dosud nebývalé globální krize, se v minulém roce nejrůznější aktivistky a aktivisté z Evropy zúčastnili diskusí a konzultací, aby vytvořili alternativní vizi evropské politiky obchodu a investic. Výsledkem je předkládaný dokument „Za alternativní obchodní mandát pro EU – pozvánka k účasti“

Úvod
Čelíme mnohačetné krizi: ekonomické, potravinové, energetické, ekologické a obecnější krizi demokracie. Evropská unie nese značnou odpovědnost za vyvolání těchto krizí. Její obchodní a investiční politika, určovaná logikou konkurenceschopnosti, prohlubuje nerovnosti a vykořisťování a připravuje státy o možnost uvádět do praxe sociální, kulturní a politická práva člověka. Bere jim možnost regulovat své ekonomiky v zájmu rozvoje, životního prostředí a sociální spravedlnosti. Jed-ním z hlavních důvodů je, že evropská politika obchodu a investic se dostala pod nadvládu úzce vymezených zájmů. V současnosti nedochází ke smysluplnému zapojení členů parlamentů, ještě méně k zapojení běžných občanů a neprobíhá žádná výraznější veřejná debata. Až příliš často odrážejí hlavní politické linie zájmy korporátního byznysu. Je nutné zásadním způsobem demokratizovat evropskou obchodní politiku – v rámci širší demokratizace Evropy.
K současnému režimu obchodu a investic existují alternativy a ty získávají podporu po celém světě. Aliance výrobců a spotřebitelů na lokální úrovni podporují organický, etický a k životnímu prostředí ohleduplný způsob výroby a obchodování. Orgány veřejné správy čerpají zboží a služby produkované férovým a udržitelným způsobem. Progresivní vlády globálního Jihu usilují o obchodní a investiční politiku, která je založená na vzájemné podpoře a potřebách veřejnosti, spíše než na konkurenci a akumulaci zisků.
Tento text je pozvánkou k debatě a k práci na zavedení změn. Nastiňuje progresivní vizi oslovující širokou veřejnost, která je ale zároveň realistickou alternativou obchodní a investiční politiky Evropy. Nejedná se o vyčerpávající dokument, který by navrhoval předem připravená řešení, jeho posláním je iniciovat širokou debatu o Alternativním obchodním mandátu pro Evropu. Naléhavost této debaty je vzhledem k bezprecedentním globálním krizím současnosti a ohrožení planety větší než kdy dříve.