TTIP podkopává finanční regulace a nechrání občany

Vyjednavači Evropské komise (EK) dali jasně najevo, že TTIP má „usměrnit“ regulace tak, aby nekladly překážky obchodu. V žádném případě zde nejde o zajištění ochrany občanů před značnými riziky, která finanční sektor přenáší na plátce daní a zaměstnance. Usměrnění regulace v rámci TTIP v důsledku omezí nebo zcela ukončí některé kompetence parlamentů a finančních regulátorů.

Obsah:
Útok na regulační pravomoci parlamentů
Podkopání reforem finančnictví a opatření pro prevenci krizí
V zájmu finančního průmyslu
Vnucení finančních standardů zbytku světa