Dopady smluv o volném obchodu na města a obce v Rakousku

V současnosti jedná EU o několika smlouvách o obchodu, včetně smlouvy s USA (TTIP), s Kanadou (CETA) nebo o smlouvě o obchodu službami (TiSA). Tyto smlouvy se dotýkají i pravomocí měst a obcí. TTIP, CETA a TiSA postihují především tyto tři oblasti:
1. Tyto smlouvy mají značný vliv na autonomní rozhodování obcí o poskytování služeb (voda, vzdělání, pečovatelství…)
2. Pravidla těchto smluv také určí, které služby budou muset podléhat soutěžím o zakázky a za jakých podmínek.
3. Lze předpokládat, že opatření na ochranu investorů v rámci TTIP povedou k omezení svobody rozhodování obcí, a to v důsledku obav z nároků na kompenzace ze strany investorů.

Obsah:
TTIP, CETA a TiSA – ohrožení samosprávy
Nezvratnost liberalizace
Ekonomizace komunálních služeb
ISDS (urovnávání sporů mezi investorem a státem) – žaloby na komunální úrovni
Narůstající odpor
Co je možné podnikat proti těmto smlouvám na úrovni obcí?