Solidární a sociální ekonomika

Sborník, který právě držíte v ruce, začal vznikat po mezinárodní konferenci SUSY – sociální a solidární ekonomika v dubnu 2016. Na jednom místě, v sále Památníku národního písemnictví na Strahově (s oním překrásným výhledem na Prahu) se sešlo unikátní společenství lidí: odborníci i nadšenci do sociální
solidární ekonomiky z celé České republiky, zástupci příkladů dobré praxe a iniciativ z Francie, Polska, Řecka a Slovinska. Aby byl výčet úplný, nesmím zapomenout na vzácné hosty z indického města Pune: Ashish Kothari s konceptem radikální ekologické demokracie a Lakshmi Narayanan, spoluzakladatelku družstva sběraček odpadu.
Obecně lze říci, že sociální solidární ekonomika stojí na principu trojího pro-spěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního. Jedná se o aktivity, které nejsou zaměřeny pouze na tvorbu zisku, a proto produkují mnohem více pozitivních externalit. Externalitou se rozumí přínos pro lidi anebo přírodu.

Obsah:
Předmluva: Co znamená sociální solidární ekonomika
Markéta Vinkelhoferová

Úvod: Cesta Ekumenické akademie 1996 – 2016,
text k 20. výročí
Jiří Silný

Podpora sociálního podnikání v České republice
Petra Francová

Finanční udržitelnost sociálních podniků
Stanislav Kutáček

Jak vzdělávat o sociální solidární ekonomice?
Lenka Parkánová

Pražírna Fair & Bio
Markéta Vinkelhoferová

Družstevní kavárna ROH
Markéta Vinkelhoferová

Jiná strategie pro odchod?
Ashish Kothari

Solidární ekonomika (RIPESS) a francouzský příklad: komunitní školky v multikulturním prostředí
Josette Combes

Oživit ty nejlepší tradice
Rozhovor s Ashishem Kothari

Sběr odpadu je práce
Rozhovor s Lakshmi Narayanan

Potravinové družstvo Dobrze a Nové družstevnické
hnutí v Polsku
Wojtek Mejor

Někdo to rád férové! Sociální solidární ekonomika
ve Slovinsku a družstvo Buna
Živa Lopatič

Environmentální spravedlnost (z knihy Degrowth – Nerůst)
Isabelle Anguelovski

Družstva (z knihy Degrowth – Nerůst)
Naďa Johanisová, R. Surinach Padilla, P. Perry