Sborník ŠA č.8: Daně v ČR: systémové problémy a alternativy

Jaké problémy má český daňový systém a jaké alternativy k němu existují z levicového pohledu? Obsah:„Daňový systém v České republice a jeho možné alternativy“ Kritika současného stavu daňového systému Jaroslav Šulc Z čeho, kolik, pro […]

Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu

Tento sborník přináší příspěvky ze semináře a konference, které v Praze v roce 2014 pořádala Ekumenická akademie s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Seminář pod názvem Klima a politika: situace v České republice se konal 30. října […]