Sborník PŠA č.7: Privatizace a deprivatizace

Sborník 7Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
v ruce držíte již sedmý sborník z příspěvků prezentovaných na pravidelných akcích Pražské
školy alternativ. Ta si v každém ze svých semestrů zvolila téma, problém či okruh otázek, kterým
se věnovala z různých úhlů pohledu.
Pro sborník č.7, který shromažďuje příspěvky z letního semestru 2013 je ústředním tématem
privatizace a deprivatizace v nejrůznějších jejich podobách. Klíčovou je, samozřejmě, otázka
vlastnictví. Co je vlastně soukromé vlastnictví a jaké negativní jevy může v souvislosti s ním
pozorovat? Jaké jsou možné alternativy? A proč to nemá nic společného s minulým režime?
I na tyto otázky odpovídají texty v první části tohoto sborníku.
Při diskutování privatizace a deprivatizace jsme s nemohli vyhnout celé škále veřejných statků
a služeb. Otázky zdravotnictví, dopravy, školství, energetiky a vody, stejně jako proměna
peněz tvoří jádro našeho sborníku.
Stále více se do popředí dostává otázka sociálního vyloučení a chudoby, která je s ním bezprostředně
spojena. Když se v oficiální politice přistoupilo na privatizaci zisků a socializací
ztrát, stejně jako na neoliberální reformy, které jsou privatizací těch sektorů ekonomiky
a společnosti, které dosud byly veřejné, je sociální vyloučení jedním z logických produktů.
V České republice je to zejména romská menšina, která je sociálním vyloučením postižena
nejvíce. Proto jsme se pohledu na privatizaci a deprivatizaci sociálního systému podívali pohledem
Romů, kteří tuto situaci znají a žijí v ní.
Doufám, že pro vás následující stránky budou inspirací nejen k dalšímu přemýšlení nad možnými
alternativami, ale také k činům, který budeme potřebovat mnoho.

Sborník ke stažení ve formátu PDF