Krásný zelený svět

Krásný zelený světZastavuje změnu klimatu a vymírání druhů a vedle toho vytváří vysokou míru
růstu a miliony pracovních míst: zelená ekonomika. Považuje se za zázračný nástroj.
S ní se má stabilizovat globální kapitalismus. A má být také nadále udržitelný. Co
však je zelená ekonomika? Nastavení rámcových politických podmínek by v ní měly
dbát o to, že přinutí kapitál, aby se trhy a hospodářství staly „zelenější“, a aby se
vytvářela „zelená“ pracovní místa. Podniky by měly za poškozování životního prostředí
platit „adekvátní“ cenu. A v neposlední řadě, by se stát při zadávání veřejných
zakázek měl řídit kritériem udržitelnosti a podporovat udržitelnou infrastrukturu.
V červenci 2012 se měla stát zelená ekonomika v Rio de Janeiru na konferenci +20
novým vůdčím pojmem globální politiky. Konference se konala k 20. výročí OSN,
Konference o životním prostředí a rozvoji, na které byla v roce 1992 vytvořena kouzelná
formule „udržitelného rozvoje“. Nyní každý mluví o zelené ekonomice. Již od
dvacátých let se horuje po „zezelenání“ kapitalismu. Současně je zřejmé, že udržitelný
rozvoj nějak nefunguje. Emise oxidu uhličitého se zvyšují. Biologická rozmanitost
se zmenšuje. Hlad, prohlubování chudoby a sociální nerovnost se v mnoha
zemích zvyšují. Oslavované „smíření ekologie a ekonomie“ vzniká ztuha. Zelená
ekonomika není to, co v ní mnozí chtějí vidět: magická formule, která jako na stříbrném
podnosu nabídne řešení mnoha problémů.
Tato brožura má ukázat, že zelená ekonomika je sporný pojem, který se dá naplnit
mnoha obsahy – podle různých zájmů. Je třeba zdůraznit, že tam, kde nejsou
alternativní návrhy po ruce, se kompromis s vládnoucí silou hledá příliš rychle
a alternativy se spíše potlačují, než podporují. Je jisté, že pokud zelená ekonomika
nenaruší struktury ekonomiky staré a bude sloužit pouze jako prorůstový program,
zklame a velmi rychle ztratí svůj lesk.

Sborník ke stažení ve formátu PDF