Krásný zelený svět

Zastavuje změnu klimatu a vymírání druhů a vedle toho vytváří vysokou míru růstu a miliony pracovních míst: zelená ekonomika. Považuje se za zázračný nástroj.
S ní se má stabilizovat globální kapitalismus. A má být také nadále udržitelný. Co však je zelená ekonomika? Nastavení rámcových politických podmínek by v ní měly dbát o to, že přinutí kapitál, aby se trhy a hospodářství staly „zelenější“, a aby se vytvářela „zelená“ pracovní místa. Podniky by měly za poškozování životního prostředí platit „adekvátní“ cenu. A v neposlední řadě, by se stát při zadávání veřejných zakázek měl řídit kritériem udržitelnosti a podporovat udržitelnou infrastrukturu.
V červenci 2012 se měla stát zelená ekonomika v Rio de Janeiru na konferenci +20 novým vůdčím pojmem globální politiky. Konference se konala k 20. výročí OSN,
Konference o životním prostředí a rozvoji, na které byla v roce 1992 vytvořena kouzelná formule „udržitelného rozvoje“. Nyní každý mluví o zelené ekonomice. Již od dvacátých let se horuje po „zezelenání“ kapitalismu. Současně je zřejmé, že udržitelný rozvoj nějak nefunguje. Emise oxidu uhličitého se zvyšují. Biologická rozmanitost se zmenšuje. Hlad, prohlubování chudoby a sociální nerovnost se v mnoha zemích zvyšují. Oslavované „smíření ekologie a ekonomie“ vzniká ztuha. Zelená
ekonomika není to, co v ní mnozí chtějí vidět: magická formule, která jako na stříbrném podnosu nabídne řešení mnoha problémů.
Tato brožura má ukázat, že zelená ekonomika je sporný pojem, který se dá naplnit mnoha obsahy – podle různých zájmů. Je třeba zdůraznit, že tam, kde nejsou alternativní návrhy po ruce, se kompromis s vládnoucí silou hledá příliš rychle a alternativy se spíše potlačují, než podporují. Je jisté, že pokud zelená ekonomika nenaruší struktury ekonomiky staré a bude sloužit pouze jako prorůstový program, zklame a velmi rychle ztratí svůj lesk.

Sborník ke stažení ve formátu PDF