Lokální iniciativy jako rovnováha/protipól globalizace

0190_EA_PSA_KulatyStul-klima_A3Pondělí 25.5.

9:30 příchod a registrace

10:00 Úvodní slovo: Tomáš Tožička

10:20 Václav Exner: Možnosti občanů v ČR ovlivnit veřejné rozpočty

Kdy pomůže participativní rozpočtování?

10:40 Milan Smrž: Jak změnit postoj veřejnosti ke klimatické změně?

Disproporce mezi vědeckým a obecným vnímáním globální klimatické změny. Návrh lokálních a globálních aktivit.

11:00 Jiří Guth: Borovanské jistoty, pokusy a omyly

Praktické komunitní aktivity v souvislostech.

11:20 Anežka Hradilková PRALETS – místní výměnný systém pro Prahu

Malá akční skupina rozjela v Praze úspěšně lokální výměnný obchod.

11:40 Josef Úlehla: Valeč žádoucí k bydlení a návštěvě
Dříve barokní městečko, nyní zakletá obec v Sudetech. Opodstatněná naděje na probuzení.

12:00 Milan Kazda: Energeticky nezávislá obec Kněžice

Po obnovitelných energetických zdrojích plánuje první česká obnovitelná obec vlastní elektrickou síť.

12:20 Přestávka na drobné občerstvení

13:00 Kulatý stůl

 • Lze definovat nezbytné podmínky pro vznik lokálních aktivit?
 • Lze současné zkušenosti zobecnit?
 • Doporučení pro vznik lokálních aktivit
 • Co dalšího by se ještě mohlo v této oblasti realizovat?
 • Existují současné legislativní bariery, co udělat pro jejich odstranění?

14:00 Závěr

Moderuje a úvodní slovo má Tomáš Tožička

TTIP a posílení moci korporací

0190_EA_PSA_TTIP_A3_Ostrava
Smlouva TTIP není obyčejnou obchodní smlouvou. Jejím přijetím se mohou
zásadně změnit mocenské poměry mezi nadnárodními korporacemi a státy,
resp. občany. V sázce není tedy nic menšího než sama demokracie, která
je stále více proměňována tak, aby sloužila logice zisku. O TTIP a
korporacích přijede promluvilt Nelly Grotefendt z Forum Umwelt und
Entwicklung z Berlína.

Ostrava
úterý 12.5.
Kavárna knihkupectví Accademia
Zámecká 2
od 18h

Praha
středa 13.5.
Klub techniků Novotného lávka 2, místnost 318
od 18h

Debata: TTIP a možné ohrožení veřejných služeb

0186_EA_PSA_TTIP_A3Jednou z oblastí, které mohou být ohrožený přijetím smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) jsou veřejné služby. Zdravotnictví, školství, sociální systémy se všechny mohou stát oblastí, do které budou moci vstupovat (a nebo už do ní vstupují) soukromí aktéři. To může oslabit kontrolu státu a omezit dostupnost těchto systému.
O zkušenostech s smlouvami typu TTIP přijde pohovořit expert britské organizace Global Justice Now Nick Dearden. Přednáška bude anglicky s českým překladem.

Praha, pondělí 27.4.
Začátek v 18h, místnost 318, Novotného lávka 5, Klub techniků

Liberec, úterý 28.4.
Začátek v 19h, Salonek Hodspůdky U Čechů, 5.května 350/52

České Budějovice, středa 29.4.
Začátek v 18h, DK METROPOL, Senovážné náměstí 2, salonek č. 203

Plakáty ke stazení ve formátu PDF:

Plakát A3 Praha
Plakát A3 Liberec
Plakát A3 České Budějovice

Debata: Kdo nám chce zatnout TTIPec?

Hosté a autoři:
Kateřina Konečná ¬- poslankyně Evropského parlamentu (KSČM)
Ľuboš Blaha – Poslanec Národní rady SR (SMER – SD)
Jan Májíček – Koordinátor Evropské občanské iniciativy proti TTIP Stop TTIP CZ
Ondřej Profant – Pražský zastupitel, funkcionář
Tomáš Uhnák – Výzkumník společenské odpovědnosti výrobců a distributorů potravin
Jan Exner – Publicista

Z obálky knihy:
EU zdaleka není dokonalá. Potřebuje radikální změny. Nyní se však nachází pod hrozbou demontáže své lepší stránky. Ta hrozba se jmenuje Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Doslova za zády veřejnosti vzniká historická dohoda s USA, která může pohřbít sociální citlivost či ohledy na zdraví lidí a životní prostředí, jež jsou v EU ve srovnání s ostatním světem výrazně vyšší.
Záměrem této publikace je otevřít diskusi o možných negativních dopadech TTIP a podpořit společenský tlak k tomu, aby byl stržen závoj tajemství, na kterém zjevně mají byrokratické špičky EU zájem.

Brožura ke stažení zde

Debata: Víte, co jíte? TTIP, zemědělství a produkce potravin

Připravovaná smlouva TTIP může ohrozit bezpečnost potravin v Evropě. Posiluje už tak silný vliv agro-průmyslu a korporací, které usilují o co největší zisky při stále menším ohledu na lidské zdraví.

Vystoupí:
Tomáš Uhnák, výzkumník v oblasti potravin
Míla Hilgertová, propagátorka potravinové suverenity a členka PRO BIO Ligy

Pondělí 23.března
18h
Klub techniků, Novotného lávka 2, Praha, místnost 318

Úterý 24.března
18h
Veganská jídelna Ojero, Poděbradova 23, Moravská Ostrava

Středa 25. března
18h
Fér Café, Česká 153/38, České Budějovice

0176_EA_PSA_TTIP_A3_CBudejovice 0176_EA_PSA_TTIP_A3_MOstrava 0176_EA_PSA_TTIP_A3_Praha

ke stažení ve formátu PDF:

Praha
Ostrava
České Budějovice

Debata: Nová levice ve Slovinsku

Jak vznikla a jaké jsou její perspektivy v postkomunistické zemi?

Slovinská politická scéna zažila letos v létě šok. Do Národního shromáždění se s šesti poslanci dostala radikálně levicová koalice Sjednocená levice. Tato strana vznikla sloučením několika organizací a má podporu i nejrůznějších občanských iniciativ. Ze všech existujících stran nejvíce připomíná řeckou Syrizu a to nejen způsobem svého vzniku, ale také svým radikálním programem. Jakou může mít tato strana perspektivu v postkomunistické zemi? A co vedlo k jejímu úspěchu?

Jako hosté vystoupí:
Bor Kirn a Kira Cerjak, aktivisté a členové Sjednocené levice a Iniciativy za demokratický socialismus

Praha
15. prosince, 19h, Filosofická fakulta UK, místnost č. 200, Náměstí Jana Palacha 2

Ostrava
16. prosince, 17h, kavárna knihkupectví Academia, Zámecká 2 (na rohu Masarykova náměstí)

České Budějovice
17. prosince, 18h, Kredance prostor, Riegrova 51

0164_EA_PSA_SlovinskoA3_Praha 0164_EA_PSA_SlovinskoA3_Ostrava 0164_EA_PSA_SlovinskoA3_CeskeBudejovice

plakáty ve formátu PDF

 

Konference: Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu

Na konferenci budeme diskutovat řadu témat souvisejících s ochranou klimatu, a to z lokálního, evropského i globálního pohledu. Z obecnější roviny ochrany klimatu se posuneme ke konkrétním politickým přístupům, k následkům způsobeným špatnou ochranou klimatu a k dopadům, které to má na sociální situaci občanů. Dostaneme se také k odvráceným stránkám „zelené ekonomiky“ a k řadě dalších témat, které s ochranou klimatu v současné době rezonují.

Termín:    pondělí 8. prosince 2014

Místo:       Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Moderuje: Tomáš Tožička (Educon) a Jiří Silný (Ekumenická akademie)

Program v PDF

Program:

09.00 – 09.30      Prezence

09.30 – 09.45      Úvodní slovo

09.45 – 10.45      1. blok: Ochrana klimatu

 1. a) Klima a veřejná diskuze (Barbora Urbanová, Klimatická koalice)
 2. b) Evropská dimenze ochrany klimatu (TBC)

10.45 – 11.15      Přestávka na kávu

11.15 – 12.15      2. blok: Klima a životní prostředí

 1. a) Britská inspirace pro Česko: Zákon o snižování závislosti na fosilních palivech (Martin Mikeska, Hnutí Duha)
 2. b) Česká republika a otázky ochrany klimatu (Greenpeace)

12.15 – 13.30      Přestávka na oběd

13.30 – 14.30      3. blok: Klima a ekonomika

 1. a) Současný stav a další vývoj Energiewende (Milan Šimoník, energetická sekce Strany zelených)
 2. b) Green economy (Milan Smrž, Eurosolar)

14.30 – 15.30      4. blok: Klima a společnost

 1. a) K problému biofilního obratu kultury (Josef Šmajs, Masarykova univerzita)
 2. b) Klimatická změna, věda a společnost v České republice (Alice Dvorská, Centrum výzkumu globální změny AV ČR)

15.30 – 16:00      Diskuze a závěrečné slovo

Konference Klima a politika je součástí projektu, který podporuje Nadace Rosy Luxemburgové. Téma ochrany klimatu přináší mnohé střety a konflikty na politickém a ekonomickém poli. Pomocí semináře, odborné konference a sborníku bychom rádi vytvořili prostor a příležitost pro politiky, akademiky a zástupce občanské společnosti, sdílet dosavadní zkušenosti a přístupy, najít společnou řeč a spojit síly v dalším postupu směřujícímu k ochraně klimatu na Zemi. Více na www.ekumakad.cz.

Přihlášky: Dagmar Trkalová, dagmar.trkalova@educon.cz, 602 308 070

Debata: Co je zač TTIP?

Nová smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství je zásadní dokument. Někdy je označován jako ACTA č. 2. Má sjednotit obchodní standardy mezi zeměmi EU a USA. To sebou nese řadu problémů a možných ohrožení bezpečnosti obyvatel, stejně jako suverenity států. Navíc by tato smlouva dále posílila chudobu v zemích tzv. globálního jihu.
O možných rizicích TTIP přijde hovořit ekonomka Ilona Švihlíková a analytik Institutu globální odpovědnosti z Polska Marcin Wojtalik.
Debata se uskuteční v úterý 25. listopadu, od 19h, kavárna klubu Cross, Plynární 1096/23, Praha a druhá se uskuteční ve středu 26. listopadu v prostorách Praha/4AM, Husova 18, Brno.
Debata v Praze bude probíhat česko-anglicky, tlumočení zajištěno. Brněnská debata bude probíhat anglicky.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/362683973905767/

0160_EA_PSA_TTIP_A3_Brno 0160_EA_PSA_TTIP_A3_Praha

Plakát ve formátu PDF

 

 

Bude brzy celý svět na mizině?

DluhVeřejný dluh: co to je a jak dnes funguje
Ve vzduchu visí strach před státním bankrotem. „Stojí svět před krachem?“ ptá se
deník Bild (13. 07. 2011) obřími písmeny a týdeník Der Spiegel (32/2011) se přidává
titulkem: „Udělá svět bankrot?“ V průzkumu magazínu Stern ze začátku srpna
2011 figuruje na prvním místě mezi starostmi obyvatel Německa státní zadlužení.
Důvod: poprvé od druhé světové války nezažívají dluhovou krizi takzvané země
rozvojové, nýbrž etablované vyspělé země. V Evropě stojí některé státy na okraji
platební neschopnosti, hrozí rozpad eurozóny, do jejíž záchrany jsou investovány
miliardy. Také v USA roste státní zadlužení do výše, které bývá jinak dosahováno
jen v poválečných obdobích. Ratingová agentura Standard & Poor‘s proto snížila,
poprvé od druhé světové války, úvěrovou způsobilost americké vlády. Všechny vlády
vyspělých zemí si nyní předsevzaly, že budou tvrdším způsobem šetřit. To postihuje
především chudé ve formě sociálních škrtů, a to ve všech zemích. Proč tomu
tak vlastně je? Kde je původ těchto dluhů? Proč se všechny státy zadlužují, ačkoliv
dluhy jsou všeobecně považovány za něco špatného? A proč se dluhy zkrátka neškrtnou,
když jimi trpí už celý svět? To jsou některé z otázek, které chce tato brožura
zodpovědět. Nebude tvrdit, že státní zadlužení není žádný problém. Ukáže, k čemu
slouží, kdy – a pro koho – se z něj problém stává. V konečném efektu jsou otázky
dluhu vždy otázkami přerozdělování: zatímco někteří musejí platit, jiní mohou
vydělávat.
Téma této brožury ilustrují fotografie figurek z litého olova. Lití olova je starý silvestrovský
zvyk. Z roztavených olověných kousků, které ztuhly ve vodě, si lidé
zkoušejí vyčíst budoucnost. Podobně si počíná také ekonomie s ekonomickými
údaji: hospodářské instituty neustále předpovídají růstové údaje, na které pak ve
skutečnosti často nedojde. V roce 2009 odmítl Německý ústav pro hospodářský výzkum
předpovědět ekonomický růst pro rok 2010. Když byl jeho ředitel Klaus Zimmermann
konfrontován v rozhovoru pro Der Spiegel s tím, že ekonomický cech
toto zaváhání vyhodnotil jako čistý PR gag, odpověděl: „Kolegové chtějí odpoutat
pozornost od toho, že sami také nevědí nic určitého a že v principu provozují věštění
z kávové sedliny.“
(Spiegel online, 18. 04. 2009)

Sborník ke stažení ve formátu PDF

1 2 3 4